Adresář Charity ČR

Bc. Ivan Kandráč, MPP

vedoucí/sociální pracovník
Tel: 777 729 525    4onxO95fZknmQOQh~.Ey.W7%WkvDRW7r
Charita Přerov

Lenka Káninská

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 604 704    7.AuRWa79bAC1Z4WHiEo2W.cT-nBZd5kT-M
Charita Přelouč

Bc. Kateřina Kaniová, DiS.

vedoucí osobní asistence
Tel: 595 043 275, 605 221 188    c.qy_1~4-8m%C1.7~bGkY-k94gkmb
Charita Hlučín

Romana Kaňková

koordinátorka Domácí hospicové péče Iris
Tel: 723 163 257    ZaCjGKf_7aEs3~l4YanBZd54Ys
Charita Pelhřimov

Mgr. Lenka Kaňovská

vedoucí zařízení, sociální pracovník
Tel: 604 222 171    7.AuRWa79hIC1Z4WHnuBR2~ka.kmYZhaa8kmb
Charita Uherské Hradiště

Oleg Kapinus

manažer pro PR a fundraising
Tel: 603 178 768    -erqO95h4gHCQOQm39EyUW7%WkvDRW7r
Charita Uherský Brod

Mgr. Justýna Kapustová

sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 731 645 903    5dnz_cjgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Patrícia Kapustová

pracovník sociálních služeb
Tel: 778 545 682    68CE9denW7c-T65j4mnf3~ilT-M
Charita Most

Veronika Kapustová

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Hodonín

Bc. Michaela Karaffová

sociální pracovnice CSPR
Tel: 739 507 615    68EkW4enW7c-T65j4mnE9d~4Ys
Charita Ústí nad Labem

Pavel Karala

pracovník v sociálních službách služby Bary Ambrela
Tel: 734 799 081    X8EIR_6j0enjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p
Charita Šluknov

Helena Karalová

vedoucí hospodyně
Charita Šluknov

Kristýna Karalová

pracovník v sociálních službách služby Klub Ambrela
Tel: 733 160 911    WfoBV-56LTprRb~lWlyE1.enT-M
Charita Šluknov

Eva Karasová

ekonomický pracovník
Tel: 731 591 852    0onh1Zh7%hIkQOQ-YaChT65j4mnhTj
Diecézní charita Plzeň

Romana Karasová

asistentka ředitele
Tel: 547 232 223, 737 230 770    ~hzk4Z2cWknC5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Anna Karczmarzyková

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Charita Český Těšín