Adresář Charity ČR

Martina Fefrčíková

pracovnice v sociálních službách Terénní programy
Tel: 731 402 487    1.sBT7agc8m%C1.7~bGk_cjaT-M
Charita Ústí nad Labem

Bc. Anna Fehérová, Dis.

sociální pracovnice a pracovník v sociálních službách
Tel: 571 410 001, 737 375 271    WgAkO49%0kBFRYUSclrDZ.2938Es-Z29g
Charita Vsetín

JUDr. Vladimír Fencl

právník
Tel: 377 310 424, 739 483 374   
Diecézní charita Plzeň

Ing. Ivana Fenclová

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Charita České Budějovice

Ing. Marie Ferfecká

finanční účetní
Tel: 731 618 831, 555 333 638    88EsVW-_~~rm1Z4WH8yo%Zd-~5prRb~lW5pJ
Charita sv. Alexandra

David Ferko

pracovník v sociálních službách - Klub Lucerna
Tel: 734 786 042    1.Eu5YUSYanBZd5m%mvhTj
Charita Ústí nad Labem

Mgr. Tomáš Fexa

ředitel organizace
Tel: 353 821 821    4gsyQOQg%mEy.W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Ostrov

Ing. Hana Fexová

ředitelka Oblastní charity Jihlava
Tel: 736 523 639, 567 563 671    38AkO49p-onjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Jihlava

Mgr. Stanislav Fiala

ředitel Azylového domu sv. Terezie
Tel: 222 313 738    W_Go83pa07c-6b5%W5prRb~lW5pJ
Arcidiecézní charita Praha

Hana Fialová

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Jana Fialová

vrchní sestra Domácího hospice sv. Zdislavy
Tel: 733 676 676, 776 270 251    58AkO4~77hIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Monika Fialová

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Hodonín

Pavlína Fialová

vedoucí oddělení Technické podpory
Tel: 733 741 811, 545 426 625    _8IvZ.541bnv5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno