Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Tomáš Darebník

koordinátor potravinové pomoci a věcných darů
Tel: 731 643 093    ahzk9W87~.oxZ94WH9Ex5W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Petra Davidová

pracovnice v přímé péči
Tel: 734 435 124   
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Kateřina Dobrá

sociální pracovnice
Tel: 776 158 489    9hrjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Veronika Dobrovolná

koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 777 755 444    c.Ey47a7T_Bl8~lg7gnjGKp-WkkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Petra Dočekalová

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 743 435 336    _.GBRW8gY.xk2~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Zbyněk Dočkal

pracovník Azylového domu, údržbář
Tel: 604 823 558   
Oblastní charita Třebíč

Jan Dolák

rozpočtář
Tel: 568 408 478, 739 040 355    58AhU~b767c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Eva Dostálová

zdravotní sestra
Tel: 545 230 467, 731 450 716   
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Hana Drobílková

finanční účetřní
Tel: 545 426 619    38AkO2hgXbyu5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno

Bc. Katarína Durkáčová

vedoucí oddělení kanceláře ředitele
Tel: 545 426 610, 731 626 153    ~.qs-3bkaovjGK6j9hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita Brno

Mária Durkáčová

koordinátorka Dobrovolnického centra, sbírkový koordinátor
Tel: 736 529 319    88EsRW8m~dnm5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Kamila Dušková, DiS.

vedoucí Dílny sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny
Tel: 733 755 938    6enBRYUSggBt3~2938Es-Z29g
Oblastní charita Znojmo

Bc. Jan Dvořáček

odborné sociální poradenství
Tel: 736 523 685    58AhUfejW-ruQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Karel Dvořák

koordinátor Charitní záchranné sítě
Tel: 731 619 873    YaMCQOQr9hww5W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Znojmo

Ing. Karel Dvořák

Zástupce ředitele pro ekonomiku a technickou podporu
Tel: 545 426 638, 734 528 777    68Eo2W8n-knuQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno