Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Jana McComb

projektový manažer
Tel: 736 523 674    _kBtV9jqVX~r52ef4gkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Hodonín

Veronika Melicharová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Roman Mezlík

koordinátor dobrovolníků a Tříkrálové sbírky
Tel: 737 536 131, 567 563 671    ~hzk4Wc_gevuQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g
Oblastní charita Jihlava

Petra Mikudíková

mzdová účetní
Tel: 545 426 628, 734 435 024    _.GBRWca6nqs1~l7VX~l8.e4YanBZd54Ys
Diecézní charita Brno

Eva Mikulášová

koordinátorka Osobní asistence Třebíč
Tel: 604 707 395    -lnCZcj_9-rjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Anna Mištová

vedoucí Centra U Větrníku
Tel: 736 523 655    WgAkO_~kahIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g
Oblastní charita Jihlava

Jana Mistríková

pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Tel: 736 511 668   
Oblastní charita Hodonín

Lucie Mitricová

administrativní pracovnice - dispečink
Tel: 739 389 201    7npsVWcaakvm5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Břeclav

Martina Modrová

pracovník sociálních služeb
Oblastní charita Blansko

Jaroslava Mrázová

pracovník sociálních služeb
Oblastní charita Hodonín

Jana Mrhová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 851 088    blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Jana Mušková

koordinátorka projektu Stacionář Úsměv Třebíč
Tel: 734 369 976, 568 851 088    blzo.YUSakrlZ12938Es-Z29g
Oblastní charita Třebíč