Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Dagmar Zadinová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 605 597 231    Z8twRb2rW_vx5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Adéla Zachová

sociální pracovník, poradce rané péče
Oblastní charita Třebíč

P. Ing. Mgr. Jan Zachoval, CSc.

nemocniční kaplan
Tel: 731 428 336   
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Dagmar Zaoralová

zdravotní sestra
Tel: 736 529 372   
Oblastní charita Hodonín

Nikol Zavřelová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 731 626 117    9bxy2Wp7ckrv5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Martina Zbranková

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Hodonín

Ing. Jana Zelená

ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Tel: 566 631 642, 777 755 656    58AkOj9d0gnjGKp-WkkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Vendula Zelenková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 646 993    c.An_-54g.yo49enW7c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Anna Zelníčková

administrativní pracovník
Tel: 737 485 038    WgAkOj9d9bpu5f56LTGBV0~9T-uk87j7T-M
Oblastní charita Třebíč

Simona Zezulová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 842 688, 733 741 188    9hrjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Bc. Gabriela Zítková

vedoucí, zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 604 843 062, 731 636 957    28oBZ3b7TsvD1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Kateřina Zoufalá, DiS.

vedoucí Mobilního hospice sv. Jana
Tel: 737 230 774    68Go87d7TsBEWZb7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Rajhrad