Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Milada Čaháková

zástupkyně vrchní sestry, zdravotní sestra
Tel: 776 714 780    8bykUZ29Wanu5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Radka Čaníková

projektová manažerka, fundraiserka
Tel: 730 163 135    ~8quRW779bxy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. et Bc. Martin Čapek

vedoucí Klubu Coolna Mor. Krumlov
Tel: 739 389 274    YhBv4Z2e6kHw2~l6LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Bc. Pavla Caudrová

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 215    adFjGKja%gBFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Tišnov

Hana Červíčková

pracovník sociálních služeb CHPS Ždánice
Tel: 739 389 104   
Oblastní charita Hodonín

Marie Chaloupková

koordinátorka Dobrovolnického centra
Tel: 775 179 314    ZhoB5fed9bpsQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Anna Charvátová

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 737 230 846    WgAkO1.7~onD5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Blansko

Simona Císařová

PR specialista, vztahy s médii
Tel: 731 632 705    %bzy4Z294lnB5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno

Eva Čumbová

pracovník v sociálních službách, středisko Slavkov u Brna
Tel: 604 294 017   
Oblastní charita Hodonín