Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Zdeněk Strašák

ředitel Oblastní charity Rajhrad
Tel: 739 389 101, 547 232 223    g_rxV92kaknCR94WHkntYb5-T-uk87j7T-M
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Anna Strnadová

koordinátorka, sociální pracovnice
Tel: 568 851 146, 736 529 304    Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Bc. Eva Stuchlíková

Lektorka
Tel: 736 529 336   
Oblastní charita Třebíč

Ing. Bc. Přemysl Suchomel

vedoucí zařízení - Nízkoprahové denní centrum Břeclav
Tel: 519 331 440, 731 402 702    _krwV92kb-uy33b6LToBV1b7c5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Břeclav

Zuzana Šulová

provozářka Půjčovny kompenzačních pomůcek
Tel: 737 809 531    _hzET9o6LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Jana Šupálková

Organizační pracovník, koordinátor humanitární pomoci dobrovolníků TS
Tel: 534 001 254, 737 234 077    58AkOckhWexy.Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M
Oblastní charita Hodonín

Ing. Michal Šustr

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 739 389 299    8bprR-2kblGBQOQjWcuBR22938Es-Z29g
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Alena Švábková

vedoucí CHPS Bučovice a Slavkov u Brna
Tel: 517 381 056, 737 234 088    ZiFhSe7gcbpoQOQ%-_BxZ.2938Es-Z29g
Oblastní charita Hodonín

Zuzana Švábová

vedoucí služby Domácí zdravotní péče
Tel: 736 523 684    gnMk4Z2kc8oy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

MUDr. Lucie Světláková

primářka Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Tel: 731 642 472    7npsVWin0myk1~l7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Alice Svobodová

vedoucí Krizové pomoci Znojmo
Tel: 736 529 292, 515 223 088    6kvJ5f5h-fBmQOQr9hww5W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Znojmo

Mgr. Alice Svobodová

vedoucí Charitní poradny Znojmo
Tel: 731 402 782    _hEkU.56LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Bc. Eliška Svobodová

vedoucí Charitní pečovatelské služby Luka nad Jihlavou
Tel: 567 219 587, 736 523 658    0evC1Z2kchoyU~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Jihlava

Hana Svobodová, DiS.

vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje, vedoucí služby Sociální rehabilitace Skryje
Tel: 734 860 771, 534 008 340    38AkOclgXhqy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Jana Svobodová, DiS.

vedoucí Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel
Tel: 731 629 964    %8zEV-4WHsAy0_e4YanBZd54Ys
Oblastní charita Znojmo

Jitka Svobodová

pečovatelka
Tel: 568 851 146, 604 583 529    Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč