Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Petra Jadamíková

sociální pracovník - Charitní pečovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 208, 730 554 020    _.GBRW%7Z8zs1~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb
Oblastní charita Břeclav

Miroslava Jakúbková

pracovník sociálních služeb - pověřená řízením pracoviště Dolní Bojanovice
Tel: 739 389 105   
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Martina Janásová

sociální pracovník
Tel: 519 331 455, 777 650 056    88EDZ.5458Ak9~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb
Oblastní charita Břeclav

Alena Jandová

pracovník sociálních služeb
Oblastní charita Třebíč

Olga Jandová

účetní
Tel: 519 331 442, 737 230 854    -etkO85fZhIkQOQ8~.pvRf2938Es-Z29g
Oblastní charita Břeclav

Bc. Romana Janíčková

asistentka ředitele
Tel: 516 417 351, 734 435 320    ~hzk4Z2bWgvm1~l7VX~l2Zdk6hkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Blansko

Ing. Jana Janoutová

pracovník vztahů k veřejnosti
Tel: 730 599 752    58AkO85f-nGy.Z4WHkntYb5-T-uk87j7T-M
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Radka Jarošová

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Petr Jašek, MBA

ředitel Oblastní charity Třebíč
Tel: 568 408 471, 608 710 048    _.GBO85k0dm%Cdh_XbphT65j4mnhTj
Oblastní charita Třebíč

Jana Jelínková

vedoucí služby Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou
Tel: 734 172 277    58AkO89d4gxy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M
Oblastní charita Jihlava

Bc. Alena Jeřábková

sociální pracovnice - terapeutka
Oblastní charita Třebíč

Petra Ježová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 777 155 374    _.GBRW%_ghIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ing. Bc. Vladimír Jindra

zástupce vedoucí, sociální pracovník
Tel: 566 552 437, 739 389 289    cennZ_~jTcvxUb56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Renata Jiráska

pracovnice v sociálních službách
Tel: 519 331 455, 605 233 401    ~.Ak-Z2b4knC1Z4WH9EoT-5nT-uk87j7T-M
Oblastní charita Břeclav

Bc. Marcela Jůdová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 739 389 272    88EmV-545nqy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou