Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Recepce Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

hlavní kontakt do hospice - telefonistka, recepční, přepojování hovorů
Tel: 547 232 223   
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Michal Saidl, DiS.

Manažer kvality, koordinátor Charitní záchranné sítě
Tel: 731 678 819    8bprR-2kWbqvQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Kateřina Saidlová

pracovnice Charitní záchranné sítě
Tel: 739 389 138    _hzyTfe8YbprQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Bc. Václav Salajka

ředitel Oblastní charity Hodonín
Tel: 534 001 250, 737 234 099    c8pvRf2kWent1Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M
Oblastní charita Hodonín

Bc. Lenka Salajková

vedoucí Domova se zvláštním režimem sv. Luisy a sociální pracovnice
Tel: 731 405 543    7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Marie Salajková

personalistka OCH Hodonín
Tel: 731 130 787, 534 001 252    88EsVWi778wu5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Oblastní charita Hodonín

Ludmila Sedláčková

administrativní pracovnice charitního bazaru Baltazar
Tel: 731 428 371    7nqwZ-54%.qvR1agc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

Marie Sedláková

Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 140    88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Blansko

Ing. Mgr. Marie Sendlerová

ekonom - metodik ekonomických činností
Tel: 545 426 615, 604 242 297    88EsVWi_9_yo8~l7VX~mYZhaa8kmb
Diecézní charita Brno

Mgr. Barbora Skalníková, MBA

vedoucí oddělení vnějších vztahů a fundraisingu DCHB
Tel: 739 324 742, 538 700 947    X8El5b54%dnv47agc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

Mgr. Michaela Skalová

vedoucí Nízkoprahového klubu Pohoda
Tel: 737 234 093    _3po4dhm87c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj
Oblastní charita Hodonín

Markéta Skočíková

pracovník sociálních služeb CHPS Mutěnice
Tel: 737 234 089   
Oblastní charita Hodonín

Klára Slámová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 519 331 455, 605 233 401    6enBRWidWfBFRYUSXkrm2Zl4YanBZd54Ys
Oblastní charita Břeclav

Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.

vedoucí Domova pokojného stáří Kamenná
Tel: 543 213 266, 739 389 240    WgqBVZ2k78IsT9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Mgr. Veronika Slavíková

administrátor charitních webů DCHB, koordinátor Tříkrálové sbírky DCHB
Tel: 736 779 441    c.Ey47a7Tlyk.7agc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

Bc. Veronika Smetanová, DiS.

koordinátorka poradenství, sociální pracovnice
Tel: 731 403 107    c.Ey47a7Tlzo-Zdgc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno - Služby Brno