Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Eva Mikulášová

koordinátorka Osobní asistence Třebíč
Tel: 604 707 395    -lnCZcj_9-rjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Jana Mistríková

pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Tel: 736 511 668   
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Anna Mištová

vedoucí Centra U Větrníku
Tel: 736 523 655    WgAkO_~kahIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g
Oblastní charita Jihlava

Lucie Mitricová

administrativní pracovnice - dispečink
Tel: 739 389 201    7npsVWcaakvm5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Břeclav

Jana Mrhová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 851 088    blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Štěpánka Musilová, DiS.

vedoucí Dílny sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny
Tel: 733 755 938    6enBRYUSggBt3~2938Es-Z29g
Oblastní charita Znojmo

Mgr. Jana Mušková

koordinátorka projektu Stacionář Úsměv Třebíč
Tel: 734 369 976, 568 851 088    blzo.YUSakrlZ12938Es-Z29g
Oblastní charita Třebíč