Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Vladimíra Horáková

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 731 646 970    cennZ_~jW5uy8Zagc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Eva Horná

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 496   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Lucie Horňáková, DiS.

pracovnice v přímé péči
Tel: 734 435 124   
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Martina Horníčková

vedoucí, sociální pracovnice, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež
Tel: 731 626 116    88EDZ.543hExZ1agc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ing. Bc. Lucie Hospůdková

Asistent - pracovník v prorodinných službách - konzultant
Tel: 605 372 765    Y.AD8ecjbmujGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Ing. Šárka Hotová

zástupce vedoucího ekonomického úseku, HR manažer Oblastní charity Třebíč
Tel: 731 605 022    %8EuRW.gahIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Jiří Hřídel

řidič, svoz materiálních darů
Tel: 731 510 077   
Diecézní charita Brno

Mgr. Hana Hrubá

vedoucí zařízení - Domácí zdravotní péče charita Břeclav
Tel: 519 322 207, 737 230 769    38AkO6hmX8m%C0h_YenFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Břeclav

Mgr. Pavel Hruban

asistent pro psychosociální a duchovní péči
Tel: 545 210 672, 731 336 574    _8Io2W.jb9nxQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Věra Hubalová

pracovník v sociálních službách
Tel: 736 511 667   
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Martina Hurychová

Terénní/ kontaktní sociální pracovník
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Martina Hynková

zástupce ředitele pro služby prevence
Tel: 734 170 703    88EDZ.543rAu5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Jihlava

Mgr. Jitka Irovská

odborný pracovník v sociálních službách
Tel: 568 408 476, 734 685 379    5bGuRW~j-oFuRYUSakrlZ12938Es-Z29g
Oblastní charita Třebíč

Ladislava Ivičičová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 425 494   
Oblastní charita Hodonín

Bc. Petra Jadamíková

sociální pracovník - Charitní pečovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 208, 730 554 020    _.GBRW%7Z8zs1~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb
Oblastní charita Břeclav