Adresář Charity ČR

Mgr. Garguláková Denisa

Koordinátorka nízkoprahových klubů
Oblastní charita Klatovy

Lenka Deňová

pracovník v sociálních službách služby Ambrela pro rodinu
Tel: 605 148 212    %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p
Charita Šluknov

Valentyna Deshko

pracovník v sociálních službách, pedagogický pracovník
Tel: 605 149 932    c8yo4dofW5qo96agVX~tYb5-0-kmYZhaa8kmb
Charita Jindřichův Hradec

Jarmila Deutchmannová

vedoucí charitního šatníku
Tel: 736 766 021    4gsyQOQ8-aHwZ.2938Es-Z29g
Charita Bohumín

Bc. Lucie Divácká

sociální pracovník
Tel: 737 234 092   
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel: 296 243 330, 731 646 991    0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r
Charita Česká republika

Karel Diviš

sociální pracovník
Tel: 412 379 217, 604 424 103    68Eo2W8acbFjGKbl85prRb~lW5pJ
Diecézní charita Litoměřice

Ing. Michaela Dlabajová

vedoucí sociální poradny
Tel: 604 645 378    8bprR3b7T_ykSZ%gc8m%C~8jf5prRb~lW5pJ
Charita Odry

Alena Dlouhá, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 737 611 927    WerxRW8d-nukQOQh4lruO1.7~bGkO1p
Charita Písek

Eliška Dlouhá

pracovnice v soc. službách v NZDM Spirála
Tel: 731 562 681    0evC1Z2-7hHrRYUS_8py.W7%WkvDRW7r
Charita Pacov

Markéta Dlouhá

dobrovolník - vedoucí šatníku
Tel: 608 539 796    88EuVd5-7hHrRYUS%.MxR_29g
Farní charita Stodůlky

Petr Dlouhý

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Zdeněk Dlouhý, DiS.

zástupce vedoucího služby
Tel: 733 678 661    ZeBEYi4WH-uk87j75bps4W7r
Oblastní charita Jičín

Klára Dobiášová

zdravotnický pracovník
Charita Most

Mgr. Kateřina Dobrá

sociální pracovnice
Tel: 776 158 489    9hrjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Jana Dobrovolná

vedoucí Otevřených dveří
Tel: 731 598 763    -_m%C%edTaxhTZhaa8FhTj
Oblastní charita Polička

Jana Dobrovolná

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel: 775 600 324    ZhoB5fed98m%C19k68ys6Z2938Es-Z29g
Charita Česká Lípa