Adresář Charity ČR

Jarmila Deutchmannová

vedoucí charitního šatníku
Tel: 736 766 021    4gsyQOQ8-aHwZ.2938Es-Z29g
Charita Bohumín

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel: 296 243 330, 731 646 991    0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r
Charita Česká republika

Karel Diviš

sociální pracovník
Tel: 412 379 217, 604 424 103    68Eo2W8acbFjGKbl85prRb~lW5pJ
Diecézní charita Litoměřice

Ing. Michaela Dlabajová

vedoucí sociální poradny
Tel: 604 645 378    8bprR3b7T_ykSZ%gc8m%C~8jf5prRb~lW5pJ
Charita Odry

Eliška Dlouhá

pracovnice v soc. službách v NZDM Spirála
Tel: 731 562 681    0evC1Z2-7hHrRYUS_8py.W7%WkvDRW7r
Charita Pacov

Markéta Dlouhá

dobrovolník - vedoucí šatníku
Tel: 608 539 796    88EuVd5-7hHrRYUS%.MxR_29g
Farní charita Stodůlky

Petr Dlouhý

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Zdeněk Dlouhý, DiS.

zástupce vedoucího služby
Tel: 733 678 661    ZeBEYi4WH-uk87j75bps4W7r
Oblastní charita Jičín

Ing. Alena Dobiasová

zástupkyně ředitele / ekonom
Tel: 733 674 188    0dBx5_4WH-uk87j75bps4W7r
Oblastní charita Jičín

Klára Dobiášová

zdravotnický pracovník
Charita Most

Mgr. Kateřina Dobrá

sociální pracovnice
Tel: 776 158 489    9hrjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Jana Dobrovolná

vedoucí Otevřených dveří
Tel: 731 598 763    -_m%C%edTaxhTZhaa8FhTj
Oblastní charita Polička

Jana Dobrovolná

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel: 775 600 324    ZhoB5fed98m%C19k68ys6Z2938Es-Z29g
Charita Česká Lípa

Veronika Dobrovolná

koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 777 755 444    c.Ey47a7T_Bl8~lg7gnjGKp-WkkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Petra Dočekalová

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 743 435 336    _.GBRW8gY.xk2~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč