Adresář Charity ČR

Jiří Valentík

koordinátor pracovních rehabilitací pro lidi bez domova
Tel: 735 721 563    5bEsOf5d0gGs1YUS-eBw5e74YanBZd54Ys
Charita Olomouc

Ing. Kateřina Valentová

koordinátorka dobrovolníků DC, fundraiserka a administrativní pracovnice
Tel: 381 255 998    68Go87d7TonvV.jgc8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb
Charita Tábor

Lenka Valentová

pracovník v sociálních službách
Charita Hranice

Monika Valentová

pracovník v sociálních službách
Tel: 417 530 813   
Charita Most

Lucie Valešová Janošťáková

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Charita Kaplice

Andrea Valičková

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Tel: 731 632 445    WgqBVZ2nWevm1~l7VX~uR%baY.kmYZhaa8kmb
Charita Kaplice

Stanislava Valíková

účetní, hlavní pokladní
Tel: 377 221 540, 731 433 052    %mnxZcb7c8kFR-~c-onjGK893ikmYZhaa8kmb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Petra Vališková

Vedoucí sociálního úseku, Vedoucí SAS Labyrint
Tel: 736 501 521    _.GBRWl77bFu5f56LTprRb~lW_xhTj
Oblastní charita Dvůr Králové

Katarína Valková

vedoucí,zdravotnický pracovník
Tel: 774 854 463, 251 616 392    YaBCQOQkahqE29o4YanBZd54Ys
Farní charita Stodůlky

Bc. Jaroslava Valová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby Znojmo
Tel: 731 402 781    YaCCQOQr9hww5W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Znojmo

Kristýna Válová

finanční koordinátorka pro Zambii a Mongolsko
Tel: 296 243 330, 770 648 917    6kvC-id7Tonv5f56LTprRb~lW5pJ
Charita Česká republika

Marta Valová

koordinátorka dobrovolníků a koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 775 179 314    ZhoB5fed9bpsQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Bc. Petra Vančurová

pracovník sociálních služeb
Charita Most

Mgr. Andrea Vaňková

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 734 870 850    WgqBVZ2nWgxy.Z4WHmEoS774YanBZd54Ys
Oblastní charita Třebíč

Jitka Vaňková

staniční sestra Domácí zdravotní péče Holice
Tel: 777 296 822    5onx1~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

Marie Vaňo

diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 603 281 404    88EsVWl79hm%C27%Y9kmYZhaa8kmb
Diecézní charita České Budějovice

Hana Váňová

účetní
Tel: 569 333 674, 777 736 049    b-rD474WH-uk87j739kmb
Oblastní charita Havlíčkův Brod