Adresář Charity ČR

Libuše Pánková, DiS.

administrativní pracovnice, fundraiser
Tel: 605 883 702    7boE932hWgxy.Z4WHfGBV0enW5prRb~lW5pJ
Charita Moravská Třebová

Blanka Papertová

staniční sestra pro domácí hospicovou péči
Tel: 704 600 287    Xenx1Z2hWirB-~l7VX~m8W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Chrudim

Jana Marie Páralová

asistentka ředitelky, public relations, dotace a dary, správa webu
Tel: 585 100 030, 605 891 666    58AkO%5jWeBFRYUS3hFzZ1ag_.po1W7%WkvDRW7r
Hospic na Svatém Kopečku

Bc. Eva Pařízková

vedoucí pečovatelské služby Telč a Nová Říše
Tel: 736 523 657    0onh8~igc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Jihlava

Jana Pastorová

pečovatelka
Tel: 731 140 091   
Charita Frýdek-Místek

Marta Pastyříková

pracovník sociálních služeb
Charita Slavičín

Bc. Daniel Paška, DiS.

sociální pracovník, krizový intervent
Tel: 731 433 141    Z8AsV-2hWlxkQOQ-YaChT65j4mnhTj
Diecézní charita Plzeň

Mgr.Bc. Pavlína Pašová

vedoucí DPS Bohuslavice
Tel: 739 524 365    _8IvZ.54_8Fy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys
Charita Konice

Bc. Ivana Pašťálková

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi
Tel: 491 427 746, 773 161 633    4onxRWf7%mnv1~l7VX~xR1.43dkmRb~lWlkmb
Oblastní charita Náchod

Tomáš Paštika

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Naděžda Paštrnáková

vedoucí - Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Oblastní charita Břeclav

Bc. Alena Patejdlová, DiS.

vedoucí služby a sociální pracovník
Tel: 737 237 344, 773 697 010, 354 528 808    WerxRWf7a.wn2~l7VX~k9W7%WkvDRW7r
Farní charita Aš

Ing. Linda Paterová

vedoucí MAJÁK - Centrum NRP
Tel: 739 327 570    7bAnRWf7a.Ey.Z4WHmHhY929WkvDRc29g
Oblastní charita Trutnov

Soňa Paterová

aktivizační pracovník - Charitní domov sv. Zdislava
Tel: 733 628 731    %hAkO%5l0kBFRYUS7bGy33haY.kmYZhaa8kmb
Charita Litoměřice

Bc. Dagmar Pauková, DiS.

sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 733 741 042    Z8twRb2hWnxy.Z4WHlIs-ZlqT-uk87j7T-M
Charita Svitavy

Jana Paulíková

pečovatelka
Tel: 731 140 090   
Charita Frýdek-Místek