Adresář Charity ČR

Mgr. Lucie Pálková

Projektová manažerka, fundraiserka
Tel: 604 211 679    7npsVWf77dBFRYUS9aEyb3dc-okmYZhaa8kmb
Charita Nový Hrozenkov

Ing. Marie Paločková

asistentka, PR pracovnice
Tel: 568 821 290, 736 529 300    88EsVWf77hpu5f56LTGBV0~9T-uk87j7T-M
Oblastní charita Třebíč

Bc. Martin Paľov

sociální pracovník Centra Pramínek
Tel: 737 627 859    88EDZ.2hWeBFQOQ938Es-Z-eT-M
Charita Frýdek-Místek

Libuše Pánková, DiS.

vedoucí služeb denní stacionář Domeček a sociálně terapeutické dílny Ulita
Tel: 733 676 795    7boE932hWgxy.Z4WHfGBV0enW5prRb~lW5pJ
Charita Moravská Třebová

Blanka Papertová

staniční sestra pro domácí hospicovou péči
Tel: 704 600 287    Xenx1Z2hWirB-~l7VX~m8W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Chrudim

Bc. Eva Pařízková

vedoucí pečovatelské služby Telč a Nová Říše
Tel: 736 523 657    0onh8~igc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Jihlava

Jana Pastorová

pečovatelka
Tel: 731 140 091   
Charita Frýdek-Místek

Marta Pastyříková

pracovník sociálních služeb
Charita Slavičín

Bc. Daniel Paška, DiS.

sociální pracovník, krizový intervent
Tel: 731 433 141    Z8AsV-2hWlxkQOQ-YaChT65j4mnhTj
Diecézní charita Plzeň

Petra Pašková, DiS.

sociální pracovnice, zástupce vedoucího Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 492    _8Fu5f56LTprRb~lWnFDZW7r
Charita Ústí nad Labem

Mgr.Bc. Pavlína Pašová

vedoucí DPS Bohuslavice
Tel: 739 524 365    _8IvZ.54_8Fy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys
Charita Konice

Bc. Ivana Pašťálková

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi
Tel: 491 427 746, 773 161 633    4onxRWf7%mnv1~l7VX~xR1.43dkmRb~lWlkmb
Oblastní charita Náchod

Tomáš Paštika

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Alena Patejdlová, DiS.

vedoucí služby a sociální pracovník
Tel: 737 237 344, 773 697 010, 354 528 808    WerxRWf7a.wn2~l7VX~k9W7%WkvDRW7r
Farní charita Aš

Ing. Linda Paterová

vedoucí MAJÁK - Centrum NRP
Tel: 739 327 570    7bAnRWf7a.Ey.Z4WHmHhY929WkvDRc29g
Oblastní charita Trutnov