Ing. Hana Fexová

  • Tel.: 736 523 639, 567 563 671

ředitelka Oblastní charity Jihlava


Organizace: