Adresář Charity ČR

Ing. Karel Dvořák

Zástupce ředitele pro ekonomiku a technickou podporu
Tel: 545 426 638, 734 528 777    68Eo2W8n-knuQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno

Karel Dvořák

koordinátor Charitní záchranné sítě
Tel: 731 619 873    YaMCQOQr9hww5W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Znojmo

Bc. Ivana Dvořáková

sociální pracovnice DSF - AD
Tel: 377 220 432    4onxRW8n-knu5f56LTzmY%2938Es-Z29g
Městská charita Plzeň

Bc. Marie Dvořáková, DiS.

sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky Azylového domu Gloria
Tel: 251 552 453    %hpsR-daT%yy8756LTprRb~lW5CBR654Ys
Arcidiecézní charita Praha

Marie Dvořáková

Pracovnice půjčovny pomůcek
Tel: 732 647 824    88EsVW8n-knu5f56LTFE3%9j65prRb~lW5pJ
Charita Šumperk

Monika Dvořáková

Hospodářka Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 383 325 783, 773 979 001    8hAs1Z2-chEk1~l7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r
Charita Strakonice

Petra Dvořáková

vrchní sestra pro domácí zdravotní péči
Tel: 731 604 710    _.GBRW8n-knu5f56LTpBO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Chrudim

Ing. Renata Dvořáková

projektová manažerka Charity Česká Lípa a vedoucí Dobrovolnického centra
Tel: 487 829 881, 608 549 981    ZoBBR9enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r
Charita Česká Lípa

Bc. Věra Dvořáková

ředitelka organizace
Tel: 731 604 315    YanBZd56LTys-W7r
Farní charita Litomyšl

Zdislava Dvořáková

asistentka ředitelky
Tel: 584 440 217, 731 744 048    g_vC2Zl7T_Iy8Zagc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p
Charita Jeseník

Ing. Helena Dykastová

sociální pracovník
Tel: 775 385 272    Zrxk9denW7c-T65j4mnf3~ilT-M
Charita Most

Bc. Ilona Dynterová

sociální pracovnice a poradkyně rané péče
Tel: 774 838 277    4eBxRW8q9mrB5f56LTprRb~lWaxhTj
Oblastní charita Hradec Králové

Bc. Ester Džurbanová

sociální pracovník
Charita Hranice