Adresář Charity ČR

Bc. Romana Janíčková

asistentka ředitele
Tel: 516 417 351, 734 435 320    ~hzk4Z2bWgvm1~l7VX~l2Zdk6hkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Blansko

Alena Janichová

pracovník v sociálních službách
Tel: 417 822 161    W_BjGK7%WkvDRUcg%mkmb
Charita Most

Ing. Marie Janková

vedoucí provozu
Tel: 730 551 108, 599 508 503    88EsVW%79dBFRYUS-lGBRf54YanBZd54Ys
Charita Ostrava

Bc. Renáta Janková

Sociální pracovnice, odborná poradkyně
Tel: 778 880 475, 777 737 612    ~.Ak-Z2bWgxy.Z4WH-uk87j73dkmb
Oblastní charita Hradec Králové

Bc. Zuzana Janků, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 553 793 401, 731 625 780    cenC-~laYdLjGK7%WkvDR~f7c8kmb
Charita Opava

Miloš Janoušek

pracovník v soc. službách - Klub Kotva
Tel: 731 619 889    8byy9W%79hHCV94WHduhY929WkvDRc29g
Oblastní charita Kutná Hora

Jana Janoušková

stáže a exkurze na Hospici Anežky České
Tel: 730 588 010    58Ay_cagc8m%C6ek_bphTj
Oblastní charita Červený Kostelec

Mgr. Pavel Janouškovec

ředitel,statutární zástupce
Tel: 377 440 862    _8Io2W%79hHC1~l_Y7c-31.hT-uk87j7T-M
Městská charita Plzeň

Brigita Janovská

pracovník sociálních služeb
Charita Most

Bc. Eliška Janovská

klíčová pracovnice služby Centrum pro pěstounské rodiny
Tel: 777 782 864    58Ay.ca7VX~mVca77bCkO1.7~bGkO1p
Charita Česká Lípa

Denisa Janurová, DiS.

sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 734 435 370, 461 100 445    Zcnx_benW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p
Oblastní charita Pardubice

Marie Janušová

pracovník v sociálních službách
Charita Vsetín

Mgr. Libor Jarmar

vedoucí Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
Tel: 737 028 054    7boy8W%7~fnBQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys
Charita Kroměříž