Předčasný odchod do důchodu

Předčasný odchod do důchodu

Druhé letošní číslo bulletinu Celsuz-In vám přináší další zajímavé informace. Například se můžete dozvědět co se změnilo v oblasti předčasného odchodu do důchodu.

Sociální kurátoři v Brně

Sociální kurátoři města Brna patří pod Oddělení sociální prevence a pomoci. Tito pracovníci se zabývají problémy lidí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Jak na životopis

Jak na životopis

V minulém čísle seriálu, který se zabývá obsahovým i grafickým zpracováním správného životopisu, jsme se zaměřili na takzvanou hlavičku životopisu. Tento příspěvek se bude zabývat pouze formálním vzděláním, které je v základě rozdělováno do těchto stupňů: základní, výuční list, střední škola s maturitou, vyšší odborná škola, vysoká škola. Kategorie uvádějící informace ke kurzům, školením a dalším kvalifikacím necháme nyní stranou.

Nejčastější chyby u pracovního pohovoru

Nejčastější chyby u pracovního pohovoru

Zaměstnavatelé často vybírají nového zaměstnance z desítek zájemců. Pokud Vás pozvali k pracovnímu pohovoru, je to velice dobré znamení, že jste firmu zaujal/a a že o vás přemýšlí jako o možném novém členu týmu. Pracovní pohovor je dalším důležitým krokem na cestě k zaměstnání. Všichni ale víme, že tréma v tomto případě může napáchat velké škody. Proto nepodceňujte přípravu. O tom, jak se na pohovor připravit a jak se na pohovoru chovat, jsme psali již v předchozích číslech. V tomto čísle se zaměříme na to, jaké jsou nejčastější chyby při pohovoru a jak se jich vyvarovat.

Průkazy s biometrickými údaji

Průkazy s biometrickými údaji

V tomto článku z 5. čísla bulletinu CELSUZ-IN se dozvíte, co jsou průkazy s biometrickými údaji, koho se povinnost prokázat se tímto průkazem týká a jak a kde lze průkaz pořídit.

Agenti práce

Agenti práce

Termín agent práce může vyvolávat různé představy. V 5. čísle bulletinu CELSUZ-IN jsme si vysvětlili, o co se jedná a jak takový agent funguje. Čtěte dále...

Motivační dopis

Motivační dopis

Články o tom, jak se vypořádat s životopisem, jste si už na našem webu či v bulletinu CELSUZ-IN mohli přečíst. Někteří zaměstnavatelé však vyžadují od uchazečů i motvační dopis. Tento článek Vám poradí, jak na něj.

Dávky pro zdravotně postižené

Ve 4. čísle bulletinu CELSUZ-IN jsme se zaměřili na změny, které od 1. ledna přinesla sociální reforma. V tomto článku se dozvíte, jak se změny projevily ve vyplácení dávek pro zdravotně znevýhodněné občany.

Zaměstnávání cizinců

Novela zákoníku práce platná od 1. ledna 2012 přinesla důležité změny i v oblasti zaměstnávání cizinců. Díky článku z bulletinu CELSUZ-IN Vám přinášíme podrobnější informace.

Jednotné výplatní místo

Asi největší změnou, kterou sociální reforma přinesla, je to, že o výplatu dávek se nyní stará jediná instituce. Je jí úřad práce.Tento článek z bulletinu CELSUZ-IN, jehož 4.číslo je věnované právě sociální reformě, Vám přinese stručné informace o tom, co na úřadu práce nově vyřídíte.