Adresář Charity ČR

Eva Obrátilová

koordinátorka infolinky
Tel: 296 243 330, 730 591 450    0onh50h7abyy.Z4WH-uk87j7T-M
Charita Česká republika

Nina Obrinová

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Tel: 775 278 486    9bAkO~6j4gBFRYUS68CvZ194YanBZd54Ys
Charita Kaplice

Markéta Obrtlíková, DiS

vedoucí asistenčních služeb
Tel: 778 538 602    -9ED27agc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ
Charita Most

Bc. Tereza Obšelová, DiS.

zástupce vedoucího střediska pro lidi bez domova
Tel: 736 764 933    a.EobZ2gXlrv5f56LTBv5_emY5prRb~lW5pJ
Charita Olomouc

Daniela Ogounová

administrativní pracovník, pokladní
Tel: 736 521 995    Z8AsV-54-%BE4~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb
Charita Olomouc

Bc. Eva Olahová

sociální pracovník
Charita Most

Eva Olšinová

sociální pracovník
Tel: 739 344 176    0onh5-ia9hIkQOQh~.Ey.W7%WkvDRW7r
Charita Přerov

Martina Olšová, DiS.

vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix
Tel: 739 344 078    88EDZ.54-eFy.Z4WHaEk477_T-uk87j7T-M
Charita Hranice

Josef Ondráček

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Bc. Milan Ondráček

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek
Tel: 736 267 381    _nwm5fd7VX~C.7j7crkmYZhaa8kmb
Charita Svitavy

Jana Ondráčková

zástupkyně vedoucí, účetní
Tel: 543 211 588, 543 213 266, 731 437 918    58AkO~d-~8pu5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Jana Ondráčková

fyzioterapeutka a cvičitelka RC DaR
Oblastní charita Pardubice