CELSUZ-IN

V bulletinu Celsuz-In, který pro Vás vydává Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné – CELSUZ Diecézní charity Brno Vám nabízíme informace a zkušenosti získané při každodenní práci s klienty v rámci našich třech služeb: odborné sociální poradenství, poradenství pro cizince a sociální rehabilitace.

Protože jde o otázky a problémy, které mohou trápit nejen naše klienty, rozhodli jsme se s Vámi podělit o naše zkušenosti při jejich řešení.

Věříme, že informace, které v bulletinu najdete, budou pro Vás nejen zajímavé, ale také podnětné a inspirující, a tak naplní naše heslo „Informace a inspirace z Jarošky“.

Celsuz-In 6

Víte, jak pomáhá psychologické poradenství a psychoterapie, jak mít vyrovnaný rozpočet? Co je to sKARTA nebo jak se dělá Kebab? Vše najdete v našem novém Celsuz-Inu.

Celsuz-In 5

V pátém čísle našeho bulletinu se můpžete těšit například na pravidelnou rubriku Co dělat, když…, ve které jsme se tentokrát zaměřili na to, jak zvládnout situaci zadlužení, tipy jak na motivační dopis nebo informace o Agentech práce.

Celsuz-In 4

V novém roce nás potkalo mnoho změn kvůli Sociální reformě, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Změny ve výplatách sociálních dávek a v poskytování podpory v nezaměstnanosti se jistě dotýkají i Vás. Proto jsme se rozhodli věnovat toto číslo právě změnám, které sociální reforma přinesla.

Celsuz-In 3

Protože jsme byli pozváni prezentovat naše služby na veletrhu práce JobChallenge, který je zaměřený především na studenty a absolventy, rozhodli jsme se právě jim věnovat toto číslo. Zároveň jsou totiž mladí lidé, kteří se po ukončení studia ocitnou na trhu práce, velice zranitelnou skupinou, protože často nemají dostatek zkušeností s hledáním práce a navíc je znevýhodňuje nedostatek pracovních zkušeností.

Celsuz-In 2

Víte, jak ušetřit v domácnosti? Jak rozumět pracovním inzerátům? Znáte veřejně prospěšné práce? Ne?? Odpovědi na tyto otázky Vám přináší druhé číslo bulletinu Celsuz-In.

Celsuz-In 1

V novém bulletinu Celsuz-In, se seznámíte s tématy, se kterými se setkáváme při naší každodenní práci s klienty v rámci našich služeb. V prvním čísle se dozvíte, jak se připravit na pracovní pohovor, co byste měli vědět než začnete psát životopis nebo jak se vyhnout dluhové pasti.