Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Eliška Faltová

vedoucí, pracovnice v sociálních službách
Tel: 777 755 436    0evC1Z2.WeGy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Hana Fatěnová

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Hodonín

Ing. Hana Fexová

ředitelka Oblastní charity Jihlava
Tel: 736 523 639, 567 563 671    38AkO49p-onjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Jihlava

Hana Fialová

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Jana Fialová

vrchní sestra Domácího hospice sv. Zdislavy
Tel: 733 676 676, 776 270 251    58AkO4~77hIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Monika Fialová

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Hodonín

Pavlína Fialová

vedoucí oddělení Technické podpory
Tel: 733 741 811, 545 426 625    _8IvZ.541bnv5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno

Bc. David Filip, DiS.

vedoucí úseku služeb pro děti a mládež, lektor primární prevence
Tel: 777 755 658    Z8IsUW-a7bCjGKp-WkkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Pavel Filo

projektový manažer
Tel: 538 700 952, 603 157 640    _8Io2W-a7hm%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

Kateřina Fišerová

pracovnice úklidu a údržby
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Soňa Foitová

vedoucí Denního stacionáře sv. Damiána Znojmo
Tel: 604 294 184    Z8zsR.4WHsAy0_e4YanBZd54Ys
Oblastní charita Znojmo

Jitka Foltýnová

vedoucí CHPS Hodonínsko
Tel: 731 134 258    5bGuRW-g7mLx5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Oblastní charita Hodonín

Bc. Jan Fousek

pracovník půjčovny pomůcek
Tel: 731 492 378    58AhW~kk0dm%C8~%78IkO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Jihlava