Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Marta Rémanová, DiS.

pracovník pro vztahy s veřejností, Charitní záchranná síť
Tel: 739 482 037    88EDRWh_88Ay.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Jitka Rotterová

asistentka Odboru Služby Brno
Tel: 545 426 620    5bGuRWhgamrB5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Bc. Tereza Rudová

vedoucí Krizové pomoci Znojmo
Tel: 736 529 292, 515 223 088    6kvJ5f5h-fBmQOQr9hww5W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Znojmo

Bc. Tereza Rudová

vedoucí Charitní poradny Znojmo
Tel: 731 402 782    _hEkU.56LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Mgr. Ilona Rulíšková

vedoucí mzdová účetní
Tel: 545 426 626, 734 690 609    4eBxRWhm7bFu5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno

Ladislav Růžička

správce majetku
Tel: 736 523 641, 567 563 671    78qs9-5nTkHJZ1a7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Jihlava

Mgr. Lucie Růžičková

vedoucí Charitní sociálně právní poradny
Tel: 731 646 977, 544 212 021    _hEkU.54%enF1~l6LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Radka Růžičková

vedoucí Rodinného sociálního asistenta Znojmo
Tel: 604 294 189    ~hqs4.o7%bFDV.j6LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Mgr. Radka Růžičková

zástupkyně ředitele, manažerka pro řízení lidských zdrojů
Tel: 604 294 189    ~8quRWhmgbpu5f56LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Ing. Vladislava Růžičková

HR manažerka, projektová manažerka
Oblastní charita Jihlava

Radka Rybníkářová

zdravotní sestra
Tel: 736 529 370   
Oblastní charita Hodonín

Radka Rytířová

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 737 230 856, 515 221 888    0dBx5_4WHsAy0_e4YanBZd54Ys
Oblastní charita Znojmo