Adresář Charity ČR

Jana Němečková

Vedoucí sociální dopravy
Charita Nový Hrozenkov

Ing. Ivana Némethová

Personalistka, asistentka ředitelky
Tel: 734 891 156, 571 451 548    4onxRWd_8.Gr5f56LTAr8~p_9dBFO1.7~bGkO1p
Charita Nový Hrozenkov

Ing. Radka Neprašová

asistentka ředitele, personalistka
Tel: 731 632 986    9.CBRcenW7c-T65j4mnE9d~4Ys
Charita Ústí nad Labem

Jitka Netíková

Asistentka inkluze
Tel: 778 543 491    9.Gs1~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys
Charita Most

Mgr. Hana Netopilová

vedoucí a sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 077 737    38AkO.9l-ivv5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

Bc. Simona Netopilová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Charita Kroměříž

Věra Neubauerová

pracovník v sociálních službách CHPS
Charita Moravská Třebová

Jana Neumanová

vrchní sestra, všeobecná sestra, pečovatelka
Tel: 461 631 672, 734 684 089    58AkO.9m88Ay.Z4WH_HhY929WkvDRc29g
Farní charita Dolní Újezd

Antonín Nezbeda

provozní technik
Tel: 731 402 493    9.MlV256LTprRb~lWnFDZW7r
Charita Ústí nad Labem

Božena Nezbedová

zdravotní sestra, zástupce vrchní sestry, vedoucí paliativního týmu
Farní charita Litomyšl

Mgr. Jitka Nezbedová

personální manažerka
Tel: 416 531 376, 739 328 621    5bGuRWd_g9rn5f56LTyD3W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Litoměřice

Mgr. Tereza Niedobová

vedoucí Denního stacionáře sv. Josefa
Tel: 733 581 485    %mnmZ~d7~7c-0Z6dbgxy.W7%WkvDRW7r
Charita Jablunkov

Alena Niesnerová, Dis.

sociální pracovník Centra Pramínek
Tel: 737 627 859    WerxRWda0lAo8~l7VX~mYZhaa8swO1p
Charita Frýdek-Místek