Adresář Charity ČR

Jaroslav Vacek

technický/provozní pracovník
Tel: 722 704 639   
Farní charita Studenec u Horek

Bc. Klára Vachová

sociální pracovnice Domu sv. Františka
Tel: 731 441 761    %hpsR-daTorCV-~6LTqmY164YanBZd54Ys
Diecézní charita České Budějovice

Veronika Váchová, DiS.

sociální pracovnice OA, zástupce vedoucí Centra osobní asistence
Tel: 734 267 518    c8pr5f56LTprRb~lWaohTj
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Jarmila Vacková

osobní asistentka DPČ
Charita Hranice

Máčala Václav

vedoucí zařízení
Tel: 606 642 407    _hAs.YUSbaEkU7il05prRb~lW5pJ
Charita Uherské Hradiště

Mgr. Aneta Václavková

sociální pracovník OSP - Občanská poradna, metodik
Charita Moravská Třebová

Marie Václavská

Koordinátorka pro domácí hospicovou péči
Tel: 736 510 816    ZhzkT72%-lCsTYUSYanBZd5rW9EoYW7r
Charita Zábřeh

Ingrid Vaculíková

vedoucí služby
Tel: 573 399 860, 737 170 936    4gtBZ22nW-HvZ9enW7c-Y~b_%hIhT65j4mnhTj
Charita Holešov

Jaroslav Vagenknecht

administrativní pracovník
Tel: 296 243 336    c8to49d_YaGjGK7%WkvDRW7r
Česká katolická charita

Kristýna Váhalová, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 611 589    6kvC-id7TonrR-enW7c-1i%gc5prRb~lW5pJ
Charita Kyjov

Vlastimil VAJĎÁK

ředitel
Tel: 577 224 050, 603 443 167    ~.qs-3b6LTMvZ.2938Es-Z29g
Charita Zlín

Blanka Valášková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 076   
Diecézní charita Plzeň

Vojtech Valchoň

řidič, údržbář
Tel: 604 253 904   
Charita Český Těšín

Bc. Helena Valčíková

sociální pracovník
Tel: 733 755 949, 518 620 302, 518 323 767    3.yo4Z2nWeps1~l7VX~ua8enT-uk87j7T-M
Charita Kyjov