Adresář Charity ČR

Zdeněk Pačaj

pracovník údržby
Tel: 604 177 967   
Charita Přerov

Bc. Lucie Pacáková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 585 100 040, 732 198 937    7npsVWf7Y8xy.Z4WHaBC677c-irmV92938Es-Z29g
Hospic na Svatém Kopečku

Mgr. Tereza Pacáková

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 734 683 278    a.EobZ2hW-nu5f56LTqmY164YanBZd54Ys
Diecézní charita České Budějovice

Renata Pacalová

Pracovnice v sociálních službách
Charita Šumperk

Mgr. Helena Pachnerová

vedoucí kanceláře, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 377 221 540, 731 433 015    3.yo4Z2hW-uxVbenW7c-U1.hT-uk87j7T-M
Diecézní charita Plzeň

Bc. Jarmila Pachtová

vedoucí střediska pečovatelské služby
Tel: 736 765 017    58EwZ-54_8pr-~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb
Charita Olomouc

Mgr. Vlastimil Paciorek

pracovník v sociálních službách
Charita Otrokovice

Simona Paďourková

Pečovatelka
Tel: 731 402 997   
Farní charita Týn nad Vltavou

Mgr. Tereza Pahorecká

Vedoucí denního stacionáře
Tel: 731 621 984    _8uy837cW7c-T65j4mnf6b~8~8zhTj
Charita Příbram

Hana Pajdlová, DiS.

sociální pracovník/vedoucí
Tel: 777 808 947    38AkO%5bZeBFRYUS%mEk1~daY.kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Strakonice

Gabriela Pakostová

pracovnice pro Sociální šatník
Tel: 774 728 645    %8GxZ94WH-uk87j73dkmb
Oblastní charita Hradec Králové

Alena PALDUSOVÁ

vedoucí Osobní asistence, koordinátor domácí hospicové péče, poradce pro pečující
Tel: 776 200 200    WerxRWf77_HC5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

Eva Páleníková

pracovnice sociálních služeb a koordinátorka terénních služeb
Tel: 582 396 217    0onh6Zb_9bxy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys
Charita Konice

Naděžda Páleníková, DiS.

vedoucí a soc. pracovnice terénních sociálních služeb, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charita Konice

Monika Paličková

administrativní pracovnice
Tel: 596 241 141, 733 621 639    8hAs1Z2hWevm1~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko-opavská