Adresář Charity ČR

Bc. Beáta Čablíková

vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZRNKO
Tel: 571 429 817, 731 046 236    X.nDRW77Xevu5f56LTICVd~fT-uk87j7T-M
Charita Vsetín

Mgr. Martina Cábová

zdravotní sestra
Tel: 731 133 016   
Charita Frýdek-Místek

Mgr. Michala Čádová

vedoucí pečující osoba
Tel: 770 181 556    Y8qy.Z4WH-uk87j7RfBC-W7r
Oblastní charita Most

Milada Čaháková

zástupkyně vrchní sestry, zdravotní sestra
Tel: 776 714 780    8bykUZ29Wanu5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Václava Caithamlová, DiS.

Vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 733 741 351    Y8vDYZcd-onjGK7%WkvDRUfj49Ek3W7r
Charita Příbram

Hana Čajková

mistrová šicí dílny
Tel: 731 697 951   
Charita Strážnice

Martina Caletková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 377 221 540, 731 433 016    88EDZ.54Y8yo-9enW7c-U1.hT-uk87j7T-M
Diecézní charita Plzeň

Simona Čálková

pečovatelka
Tel: 485 143 354   
Oblastní charita Liberec

Bohuslava Caltová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Radka Čaníková

projektová manažerka, fundraiserka
Tel: 730 163 135    ~8quRW779bxy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Bc. Jindřich Čáp

vedoucí
Tel: 599 526 912, 737 553 169, 599 526 006    WeMlVd56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Bc. et Bc. Martin Čapek

vedoucí Klubu Coolna Mor. Krumlov
Tel: 739 389 274    YhBv4Z2e6kHw2~l6LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Kamil Čapka

mistr dřevařské dílny
Tel: 739 524 376   
Charita Strážnice