Adresář Charity ČR

Ing. Jirásek Dalibor

zástupce ředitele
Tel: 572 550 138, 725 520 981    Z8ysS~h45bEk93a6LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj
Charita Uherské Hradiště

Ing. Martin Damborský

asistent ředitele, personalista
Tel: 583 412 587, 736 509 477    _.EC5.5d9bm%C1.7~bGkbZ6j0akmb
Charita Zábřeh

Olga Danešová

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 147 342   
Oblastní charita Most

Mgr. Eva DANIELOVÁ

vedoucí služby
Tel: 605 234 965    0onhUZda0eBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p
Charita Zlín

Lada Danielová

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Most

Eva Daňková

pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Tel: 737 234 084   
Oblastní charita Hodonín

Hana DAŇKOVÁ

pracovnice v sociálních službách, CDS
Charita Kojetín

Marcela Daňová

pracovník v sociálních službách
Tel: 775 385 287    Z8Ay.Z4WH-uk87j7RfBC-W7r
Oblastní charita Most

Tomáš Darebník

koordinátor potravinové pomoci a věcných darů
Tel: 731 643 093    ahzk9W87~.oxZ94WH9Ex5W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Jarmila Davidová, DiS.

Vedoucí sociálních služeb
Tel: 734 362 541    58EwZ-54Z8IsU~l7VX~C__f_~dkmYZhaa8kmb
Charita Šumperk

Petra Davidová

pracovnice v přímé péči
Tel: 734 435 124   
Oblastní charita Hodonín

Andrea Dědová, DiS.

sociální pracovnice - projekt Pěstoun a SASR
Tel: 731 604 489    WgqBVZ2-0_BFRYUScbzzVba4YanBZd54Ys
Oblastní charita Vimperk

Mgr. Lenka Dejmková

Vedoucí Domova sv. Aloise
Tel: 377 310 411, 731 610 146    7.AuRW8_5fxy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r
Městská charita Plzeň

Karolína Dejmlová

pracovník v sociálních službách NZDM
Tel: 605 220 801    68Ey27d7T_rt3-enW7c-W1.d-oBCZ194Ys
Farní charita Lovosice

Zuzana Demčáková

Pracovnice v sociálních službách
Charita Šumperk

Lenka Deňová

pracovník v sociálních službách služby Ambrela pro rodinu
Tel: 605 148 212    %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p
Oblastní charita Šluknov