Adresář Charity ČR

Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.

vedoucí Domova pokojného stáří Kamenná
Tel: 543 213 266, 739 389 240    WgqBVZ2k78IsT9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Bc. Veronika Smetanová, DiS.

koordinátorka poradenství, sociální pracovnice
Tel: 731 403 107    c.Ey47a7Tlzo-Zdgc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Irena Sokolová

Koordinátorka charitní půjčovny
Tel: 731 437 855    _nwm5fd7VX~l8.e4YanBZd54Ys
Diecézní charita Brno - Služby Brno