Adresář Charity ČR

Tomáš Darebník

koordinátor potravinové pomoci a věcných darů
Tel: 731 643 093    ahzk9W87~.oxZ94WH9Ex5W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Eva Dostálová

zdravotní sestra
Tel: 545 230 467, 731 450 716   
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Bc. Jan Dvořáček

odborné sociální poradenství
Tel: 736 523 685    58AhUfejW-ruQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno - Služby Brno