Státní integrační program

Ve spolupráci se správou uprchlických zařízení poradna Služby pro cizince v rámci centra Celsuz nabízela v letech 2018 -2020 asistenci konkrétním jednotlivcům a rodinám, které se rozhodnou usadit v Jihomoravském kraji. Sociální pracovníci Diecézní charity Brno ve spolupráci s konkrétními rodinami či jednotlivci připravovali individuální integrační plán (dále IP), na jehož základě probíhal integrační proces.

Jaké služby držitelům mezinárodní ochrany Diecézní charita Brno v rámci SIP nabízela? 

  • hledání trvalého bydlení (nejlépe s využitím finančního příspěvku na úhradu nájemného v rámci SIP)
  • možnost úhrady vstupních nákladů: kauce, úhrada prvního příp. i druhého nájmu
  • vybavení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším zařízením
  • tlumočení a asistence na úřadech a institucích, kam cizinci docházejí (např. návštěvy úřadu práce, lékařů, škol atd.)
  • právní a sociální poradenství (orientace v legislativě, na pracovním trhu, v sociální oblasti, vzdělávacím systému atd.)
  • pomoc při hledání zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních míst,
  • pomoc při zajištění rekvalifikací, při nostrifikaci zahraničního vzdělání
  • asistence při začlenění do vzdělávacího systému – registrace dětí do školek, základních a středních škol
  • asistence v sociální oblasti (registrace na Úřadu práce České republiky, podání žádostí o dávky hmotné nouze a státní sociální podpory)
  • asistence v oblasti zdravotní péče (pomoc při registraci u zdravotních pojišťoven, u všeobecných a zubních lékařů)