Právní poradna pro cizince

 Právní poradenství je poskytováno bezplatně právním poradcem v prostorách centra Celsuz, na adrese Bratislavská 775/58, Brno 602 00.

V rámci služby právní poradenství nabízíme pomoc v následujících oblastech:

  • poskytujeme informace v oblasti cizineckého a uprchlického práva
  • pomůžeme při úpravě pobytů (pomoc při přípravě dokumentů a podkladů, podávání žádostí, kontaktů s cizineckou policií, podání k soudu, podání odvolání)
  • poskytujeme poradenství o řízení o mezinárodní ochraně (jeho průběh, práva a povinnosti žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a osob, jimž byla udělena doplňková ochrana)
  • poskytneme individuální asistenci po celou dobu řízení (sepisování žalob), prodlužování doplňkové ochrany atd.
  • poradíme s problematikou uzavírání sňatků a registrovaného partnerství mezi cizinci nebo mezi cizincem a občanem ČR
  • poradíme s úpravou pobytu dětí narozených ze smíšených manželství.

Konzultace jsou poskytovány v českém, anglickém a španělském jazyce. Dle potřeby mohou být u jednání přítomni tlumočníci do ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Služba je poskytována pouze po předchozím objednání. 

Kontakt pro objednání

Email: Y.yC_j4WH9Ex5W7%WkvDRW7r

Telefon: +420 538 700 943

Pokud se nemůžete dovolat, zkuste to prosím později, právě zřejmě jednáme s jiným klientem.