logo JRC_1022711846

Centrum pro cizince JMK

Centrum pro cizince JMK je projekt Jihomoravského kraje, v rámci kterého jsou zdarma poskytovány služby cizincům ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a cizincům s uděleným azylem a doplňkovou ochranou s cílem usnadnit jim integraci do české společnosti.

V období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 jsou služby Centra realizovány v rámci projektu „Provoz Centra pro cizince JMK 2021-2022“ (AMIF/28/04), na jehož realizaci se Diecézní charita Brno podílí jako partner Jihomoravského kraje. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. Projekt je z 10 % kofinancován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje.

V rámci projektu Diecézní charita Brno realizuje odborné sociální a právní poradenství, dále organizuje multikulturní aktivity.

 

Otevírací hodiny sociálního a právního poradenství

Středa   9:30 – 12:00    12:30 - 18:00

Pátek     9:00 – 12:00    12:30 - 15:00 (odpoledne pouze sociální)

 

KONTAKT NA PRACOVNICE

Bc. Daria Telnova, DiS. sociální pracovnice

email: daria.telnova@brno.charita.cz

Mgr. Bernardeta Babáková, právní poradkyně

email: bernardeta.babakova@brno.charita.cz

 

ADRESA

Mezírka 1

Brno 602 00 (4. patro)

 

Více informací o činnosti Centra pro cizince JMK se dozvíte přímo na jeho webových stránkách.