logo JRC_1022711846

Centrum pro cizince JMK

Centrum pro cizince JMK je projekt Jihomoravského kraje, v rámci kterého jsou zdarma poskytovány služby cizincům ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a cizincům s uděleným azylem a doplňkovou ochranou s cílem usnadnit jim integraci do české společnosti.

V období 1. 8. 2022 – 31. 7. 20223 jsou služby Centra realizovány v rámci projektu „Provoz Centra pro cizince JMK 2022-2023“ (AMIF/31/02), na jehož realizaci se Diecézní charita Brno podílí jako partner Jihomoravského kraje. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

V rámci projektu Diecézní charita Brno realizuje odborné sociální a právní poradenství, dále organizuje multikulturní aktivity.

 

Otevírací hodiny sociálního a právního poradenství

Středa   9:30 – 12:00    12:30 - 18:00

Pátek     9:00 – 12:00    12:30 - 15:00 (odpoledne pouze sociální)

 

KONTAKT NA PRACOVNICE

Mgr. Michaela Hrušková, právní poradkyně

email: michaela.hruskova@brno.charita.cz

ADRESA

Kounicova 13

Brno 602 00 (přízemí)

 

Více informací o činnosti Centra pro cizince JMK se dozvíte přímo na jeho webových stránkách.