logo JRC_1022711846

Centrum pro cizince JMK

Centrum pro cizince JMK je projekt Jihomoravského kraje, v rámci kterého jsou zdarma poskytovány služby cizincům ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a cizincům s uděleným azylem a doplňkovou ochranou s cílem usnadnit jim integraci do české společnosti.

V období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020 jsou služby Centra realizovány v rámci projektu „Provoz Centra pro cizince JMK“ (AMIF/20/02), na jehož realizaci se Diecézní charita Brno podílí jako partner Jihomoravského kraje. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. Projekt je z 10 % kofinancován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje.

V rámci projektu Diecézní charita Brno realizuje odborné sociální a právní poradenství, dále organizuje multikulturní aktivity.

 

Otevírací hodiny sociálního poradenství

Středa    8:00 – 12:00    12:30 - 14:00 / 14:00 – 16:30 pouze pro objednané

Pátek     8:00 – 12:00    12:30 - 15:00

 

Otevírací hodiny právního poradenství

Středa    9:30 – 12:00    12:30 - 18:00

Pátek     8:00 – 12:00   

 

Kontakt na pracovnice

Mgr. Jana Marková, sociální pracovnice

email: 58AkO_5j6hIkQOQ8~gBhT65j4mnhTj

Mgr. Kateřina Knoflíčková, právní poradkyně

email: 68Go87d7TdAyW-~96hIkQOQ8~gBhT65j4mnhTj

 

Adresa

Mezírka 1

Brno 602 00 (4. patro)

 

Více informací o činnosti Centra pro cizince JMK se dozvíte přímo na jeho webových stránkách.