Aktivity pro lidi dlouhodobě nezaměstnané

Aktivity pro osoby dlouhodobě nezaměstnané jsou součástí registrované sociální služby CELSUZ – Sociální rehabilitace.

Smyslem služby Celsuz –Sociální rehabilitace je především posilovat a připravovat klienty na samostatné zvládání běžných životních situací, a to prostřednictvím nabídky individuálních konzultací a skupinových aktivit.

NAŠE POSLÁNÍ

Podporujeme dlouhodobě nezaměstnané tak, aby získali a udrželi si práci, měli lepší a důstojné životní podmínky, a tímto dosahovali co největší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v životě.

KOHO PODPORUJEME

Aktivity týmu jsou určeny osobám dlouhodobě nezaměstnaným, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, jsou starší 15 let a chtějí svoji situaci změnit.

Za dlouhodobě nezaměstnané považujeme osoby, které v posledních třech letech jsou déle než šest měsíců bez zaměstnání nebo jsou déle než šest měsíců vedeny na Úřadu práce. Jedná se o lidi, kteří se aktuálně v době zájmu o službu ocitají v různých nežádoucích sociálních situacích a jejich stávající samostatnost, nezávislost a soběstačnost jim nedovoluje dosahovat uspokojivého běžného životního standardu v naší společnosti.

Zejména se jedná o tyto běžné, životu nezbytné činnosti: získávání uspokojivého finančního příjmu, získání a udržení uspokojivého bydlení, navazování a udržování sociálních kontaktů a samostatnost v oblasti potřeb seberealizace.

Může se jednat o lidi, kteří:

 • nemají uspokojivý finanční příjem pro pokrytí svých nezbytných životních nákladů
 • jsou aktuálně evidovaní na Úřadě práce déle než 6 měsíců v různých těžkých životních situacích, které nemohou zvládnout vlastními silami
 • jsou v dlouhé pracovní neschopnosti, nebo se do svého zaměstnání již nemohou vrátit
 • jsou sankčně vyřazeni z evidence Úřadu práce
 • jsou po výkonu trestu
 • nastoupili na veřejně prospěšné práce
 • jsou po rodičovské dovolené
 • jsou absolventi škol bez dosavadní praxe na trhu práce
 • pečovali dlouhodoběji o osobu blízkou

JAK PRACUJEME

Základem naší práce individuální práce s každým klientem. Máme zkušenost, že nejlepší možnou variantou kontaktu je pravidelné setkávání, frekvence kontaktu je na domluvě.

S klienty se věnujeme nácviku dovedností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovným, vzdělávacím a aktivizačním činnostem a pomáháme jim při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pracujeme metodou casemanagementu. Náš zájem o člověka je celkový, proto do spolupráce zapojujeme také další odborníky - specialisty jako jsou právníci, psychologové či úředníci a lékaři. Podporujeme klienta při jednání a rozhodování v různých oblastech jeho života se zaměřením na podporu při hledání zaměstnání.

Usilujeme o to, aby se náš klient naučil:

 • získat práci
 • udržet si práci déle než 12 měsíců
 • zvýšit si finanční příjem
 • mít odpovídající bydlení
 • zabezpečovat (nebo zvládat samostatněji naplňovat) své základní i vyšší potřeby

Služba poskytuje svou činnost v souladu s Regionální kartou JMK v rozsahu předem definovaných oblastí potřeb a témat.  Více informací o regionální kartě najdete zde.

PROVOZNÍ DOBA

Služba je poskytována na objednání v pracovních dnech od 8.00 do 17:00 hodin. V případě poskytování služby mimo území města Brna, pracovník pracovní den zahájí a skončí v místě sídla služby nejdříve/nejpozději v uvedených hodinách.

KDE PRACUJEME

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Ambulantní formou je služba poskytována v budově Diecézní charity Brno, na ulici Bratislavská 775/58, Brno 602 00.

Terénní formou je služba poskytována na území města Brna a v jeho blízkém okolí (zóny 100+101 a nejbližší navazující zóna IDS JMK).

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE

V případě zájmu o naši službu kontaktujte sociální pracovníky služby či nás přijďte navštívit osobně. Pro zájemce o službu máme vyhrazené konzultační hodiny, kdy nás můžete navštívit bez předchozího objednání a to v čase:

Středa 13:00 – 15:00

Kontaktní osoba: Bc. Libor Třeška, DiS., Tel: 731 619 692

e-mail: libor.treska@brno.charita.cz