Aktivity pro lidi s duševním onemocněním

Aktivity pro osoby s duševním onemocněním jsou součástí registrované sociální služby CELSUZ – Sociální rehabilitace.

Naše poslání

Pomáháme našim klientům žít způsobem života, který je ve společnosti považován za běžný, žít svobodně v jejich přirozeném prostředí a v kontaktu s ostatními lidmi.

Komu a jak pomáháme

Pomáháme lidem s duševním onemocněním, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou starší 18 let. Službu poskytujeme lidem s různými typy psychiatrických diagnóz. Snažíme se o to, aby lidé, kteří mají psychiatrické potíže, mohli žít takový život, pro který se sami rozhodnou. Základem naší práce individuální práce s každým klientem.

Pro lepší představu zde uvádíme typické situace, ve kterých nás naši klienti kontaktují. Jsou to lidé, kteří:

 • jsou hospitalizovaní v psychiatrické nemocnici nebo ve všeobecné nemocnici na psychiatrickém oddělení, a kteří potřebují pomoct s přechodem z nemocnice zpět do přirozeného prostředí (domů k rodině, do podnájmu, na ubytovnu apod.), nebo potřebují pomoc s vyřízením nějaké záležitosti v průběhu hospitalizace
 • žijí sami doma, ale je pro ně obtížné vše zvládnout, potřebují mít možnost se s někým poradit, nebo se potřebují naučit nějakou dovednost, aby se o sebe dokázali starat sami
 • vlivem nemoci si nejsou schopní zajistit příjem ze zaměstnání a ocitají se tak v situaci hmotné nouze
 • ocitnou se v psychické krizi, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami, ani za pomoci svých blízkých
 • mají problémy v oblasti dluhů, do kterých se dostali vlivem své nemoci, když byli v oslabení a někdo z blízkého okolí zneužil jejich důvěru a půjčil si na ně peníze, nebo když vlivem nemoci daný člověk nebyl schopen platit složenky včas a ve správné výši apod.
 • nevědí, jak mají využít a strukturovat svůj volný čas, a kteří hledají něco smysluplného, čím by naplnili svůj život, když jim jejich nemoc neumožňuje vrátit se do zaměstnání

Příklady pomoci:

 • najít práci na plný či zkrácený úvazek, nebo práci na chráněném pracovním místě
 • se zajištěním sociálních dávek
 • s podáním žádosti o invalidní důchod
 • s hledáním adekvátního bydlení – podnájem bytu či pokoje, ubytovny, ale někdy nezbývá než poskytnout informace o noclehárnách a azylových domech, popř. dotyčnou osobu do daného zařízení doprovodit a pomoci mu s vyřízením vstupních formalit
 • s vyřizováním nejrůznějších záležitostí na úřadech, u lékařů apod. (klienty na tato místa doprovázíme a pomáháme jim při komunikaci s dotyčným úředníkem, lékařem apod.)
 • s urovnáváním narušených rodinných vztahů, facilitujeme rodinná setkání
 • s promýšlením a tvorbou pritikrizového a krizového plánu
 • s učením se umění, jak hospodařit s penězi
 • se zprostředkováním kontaktu na dobrovolníky z řad studentů, kteří s našimi klienty tráví volný čas
 • provozujeme Centrum denních aktivit

Kde pracujeme

Službu poskytujeme jak v budově centra Celsuz, která se nachází na ulici třída Kpt. Jaroše 9 tak jsme po domluvě s klientem schopni přijít za ním domů, do psychiatrické nemocnice, nebo kamkoli ve městě (zóny 100+101 a nejbližší navazující zóna IDS JMK). Ve vzdálenějších lokalitách službu poskytujeme, kdy čas na dopravu ze sídla služby nepřesáhne 90 minut.

Provozní doba služby

Službu provozujeme v pracovních dnech od 8.00 do 17: hodin. Služba je poskytována na objednání.

Služba poskytuje svou činnost v souladu s Regionální kartou JMK v rozsahu předem definovaných oblastí potřeb a témat.  Více informací o regionální kartě najdete zde.

Informace pro zájemce

V případě zájmu o naši službu kontaktujte sociální pracovníky služby či nás přijďte navštívit osobně. Pro zájemce o službu máme vyhrazené konzultační hodiny, kdy nás můžete navštívit bez předchozího objednání a to v čase:

Pátek: 10:00 – 12:00

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Tomčalová, DiS., Tel: 733 741 291

e-mail: 7.AuRWjg8-nv5f56LToB4~2938Es-Z29g