Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním 

Jsme sociální služba Diecézní charity Brno s názvem Celsuz - Sociální rehabilitace. Služba je součástí komplexu služeb CELSUZ – Centra pro lidi sociálně znevýhodněné a klientům je poskytována BEZPLATNĚ. Náš tým sociálních pracovníků pomáhá osobně a s respektem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

Poslání služby

Pomáháme lidem, kteří jsou v sociální krizi a lidem s duševním onemocněním. Podporujeme je při překonávání obtížných životních situací. Rozvíjíme a udržujeme jejich samostatnost, nezávislost a soběstačnost v oblastech sociálních a komunikačních dovedností, práce, financí, bydlení a zdraví dle jejich individuálních potřeb.

 

KOMU POMÁHÁME

Pomáháme lidem s duševním onemocněním, kterým bylo lékařem diagnostikováno duševní onemocnění, jsou starší 15 let a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami a chtějí ji změnit.

Pro lepší představu zde uvádíme typické situace, ve kterých nás zájemci o službu. Jsou to lidé, kteří:

 • jsou hospitalizovaní v psychiatrické nemocnici nebo ve všeobecné nemocnici na psychiatrickém oddělení, a kteří potřebují pomoct s přechodem z nemocnice zpět do přirozeného prostředí (domů k rodině, do podnájmu, na ubytovnu apod.), nebo potřebují pomoc s vyřízením nějaké záležitosti v průběhu hospitalizace
 • žijí sami doma, ale je pro ně obtížné vše zvládnout, potřebují mít možnost se s někým poradit, nebo se potřebují naučit nějakou dovednost, aby se o sebe dokázali starat sami
 • vlivem nemoci si nejsou schopní zajistit příjem ze zaměstnání a ocitají se tak v situaci hmotné nouze
 • ocitnou se v psychické krizi, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami, ani za pomoci svých blízkých
 • mají problémy v oblasti dluhů, do kterých se dostali vlivem své nemoci, když byli v oslabení a někdo z blízkého okolí zneužil jejich důvěru a půjčil si na ně peníze, nebo když vlivem nemoci daný člověk nebyl schopen platit složenky včas a ve správné výši apod.
 • nevědí, jak mají využít a strukturovat svůj volný čas, a kteří hledají něco smysluplného, čím by naplnili svůj život, když jim jejich nemoc neumožňuje vrátit se do zaměstnání

PŘÍKLADY POMOCI

 • najít práci na plný či zkrácený úvazek, nebo práci na chráněném pracovním místě
 • se zajištěním sociálních dávek
 • s podáním žádosti o invalidní důchod
 • s hledáním adekvátního bydlení – podnájem bytu či pokoje, ubytovny, ale někdy nezbývá než poskytnout informace o noclehárnách a azylových domech, popř. dotyčnou osobu do daného zařízení doprovodit a pomoci mu s vyřízením vstupních formalit
 • s vyřizováním nejrůznějších záležitostí na úřadech, u lékařů apod. (klienty na tato místa doprovázíme a pomáháme jim při komunikaci s dotyčným úředníkem, lékařem apod.)
 • s urovnáváním narušených rodinných vztahů, facilitujeme rodinná setkání
 • s promýšlením a tvorbou pritikrizového a krizového plánu
 • s učením se umění, jak hospodařit s penězi
 • se zprostředkováním kontaktu na dobrovolníky z řad studentů, kteří s našimi klienty tráví volný čas
 • provozujeme Centrum denních aktivit

Služba poskytuje svou činnost v souladu s Regionální kartou JMK v rozsahu předem definovaných oblastí potřeb a témat.  Více informací o regionální kartě najdete zde.

KDE PRACUJEME

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Ambulantní formou je služba poskytována v budově Diecézní charity Brno na ulici Bratislavská 775/58, Brno 602 00. 

Terénní formou je služba poskytována na území města Brna a v jeho blízkém okolí (zóny 100+101 a nejbližší navazující zóna IDS JMK), nebo ve vzdálenějších lokalitách v rámci Jihomoravského kraj, kdy čas na dopravu ze sídla služby veřejnou hromadnou dopravou nepřesáhne 90 minut. Po vzájemné dohodě se můžeme s klienty setkávat u nich doma, v kavárně, můžeme je doprovázet na úřady a jiné instituce, doprovázet na důležitá jednání se zaměstnavateli, pronajímateli, lékaři apod.

 

PROVOZNÍ DOBA

Služba je poskytována na objednání v pracovních dnech od 8.00 do 17:00 hodin.

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE

V případě zájmu o naši službu kontaktujte sociální pracovníky služby či nás přijďte navštívit osobně. Pro zájemce o službu máme vyhrazené konzultační hodiny, kdy nás můžete navštívit bez předchozího objednání, a to v čase:

Úterý: 13:00 – 15:00

Kontaktní osoby:

Karolína Pycunová, DiS
Email: 68Ey27d7TiLm_.enW7c-SbdgT-uk87j7T-M, Telefon: +420 731 402 700 (i SMS)

Mgr. Ilona Gertnerová
Email: 4eBxRW__~mAo8~l7VX~l8.e4YanBZd54Ys, Telefon: +420 603 291 383 (i SMS)