Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Tomáš Darebník

koordinátor potravinové pomoci a věcných darů
Tel: 731 643 093    ahzk9W87~.oxZ94WH9Ex5W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Lada Krejčí, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 549 122 963, 731 690 828    78qkO9h_5-vjGK6j9hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Petra Procházková

vedoucí pečovatelek
Tel: 534 213 266, 731 630 811    _.GBRWfj--ukb9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Martin Štěpnička, BA

vedoucí finanční účetní
Tel: 734 691 643, 545 426 614    88EDZ.2ka.CxZ1a7VX~l8.e4YanBZd54Ys
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Mgr. Kateřina Topolářová

odborný pracovník v sociálních službách
Tel: 603 199 923    68Go87d7TmBz5-5j-onjGK6j9hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita Brno - Služby Brno