Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Recepce Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

hlavní kontakt do hospice - telefonistka, recepční, přepojování hovorů
Tel: 547 232 223   
Oblastní charita Rajhrad

Marie Šajdíková

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 733 741 735    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Václav Salajka

ředitel Oblastní charity Hodonín
Tel: 534 001 250, 737 234 099    c8pvRf2kWent1Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M
Oblastní charita Hodonín

Bc. Lenka Salajková

vedoucí Chráněného bydlení sv. Luisy a sociální pracovnice
Tel: 731 405 543    7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Marie Salajková

personalistka OCH Hodonín
Tel: 731 130 787, 534 001 252    88EsVWi778wu5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Oblastní charita Hodonín

Pavlína Šárková

pracovník v sociálních službách
Tel: 568 840 688, 730 529 712    9hrjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Šárka Schmucková, DiS.

projektová manažerka
Tel: 538 700 958, 739 003 877    %8EuRWi93fHm1~l7VX~l8.e4YanBZd54Ys
Diecézní charita Brno

Ludmila Sedláčková

administrativní pracovnice charitního bazaru Baltazar
Tel: 731 428 371    7nqwZ-54%.qvR1agc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

Marie Sedláková

Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 140    88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Blansko

Ing. Mgr. Marie Sendlerová

ekonom - metodik ekonomických činností
Tel: 545 426 615, 604 242 297    88EsVWi_9_yo8~l7VX~mYZhaa8kmb
Diecézní charita Brno

Bc. Aneta Šerychová

sociální pracovnice
Tel: 731 634 281    W_m%Cdh_XbphT65j4mnhTj
Oblastní charita Třebíč

Marta Ševčíková

pracovník sociálních služeb
Tel: 734 871 901   
Oblastní charita Hodonín

Kristina Šidlová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 732 214 803    a.Eo4%5h~lruQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Bc. Petr Šíma

hlavní ekonom
Tel: 567 563 671, 734 435 213    _.GBOc~eW7c-07.dWonhT65j4mnhTj
Oblastní charita Jihlava