Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Marie Paločková

asistentka, PR pracovnice
Tel: 568 408 470, 736 529 300    88EsVWf77hpu5f56LTGBV0~9T-uk87j7T-M
Oblastní charita Třebíč

Petr Palovčík

organizační pracovník pro PR
Tel: 603 802 952    _.GBO%5d-ops1YUS2fns2W7g8
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Helena Pavelková

sociální pracovnice-koordinátorka
Tel: 776 106 782    3.yo4Z2hWorv1~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Bc. Ivana Pennová

personalistka
Tel: 731 629 963, 515 221 888    _.EC5.5d4lGkQOQr9hww5W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Znojmo

Blanka Peterková

pracovnice v sociálních službách - osobní asistentka
Tel: 737 110 696   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Petra Petrášová

ekonomka Oblastní charity Hodonín - zástupce ředitele
Tel: 534 001 250, 737 234 080    _.GBRWf_aknC5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Oblastní charita Hodonín

Marie Petříčková, DiS.

sociální pracovnice, koordinátorka
Tel: 731 646 992    88EsVWf_akvm1~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Petra Petrová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 646 773    _.GBRWf_akBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jana Pirochtová

ekonomický pracovník
Tel: 545 426 614    58AkO%~j--uD5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno