Adresář Charity ČR

Irena Sokolová

Koordinátorka charitní půjčovny
Tel: 731 437 855    _nwm5fd7VX~l8.e4YanBZd54Ys
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Roy Solčáni

pracovník v sociálních službách
Charita Most

Mgr. Danuše Soldánová

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 731 674 847    Z8AE932k-eqk4~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Kateřina Soldánová

administrativní pracovník
Charita Šternberk

Bc. Zdislava Součková

zástupce ředitele pro služby sociální péče, vedoucí CHPS Kamenice
Oblastní charita Jihlava

Edita Soukupová

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 737 420 274    0_vDRWigbdHz5f56LTqmY164YanBZd54Ys
Diecézní charita České Budějovice

Jana Soukupová

pracovník v sociálních službách
Tel: 773 752 199   
Charita Most

Jitka Soukupová

pracovník v sociálních službách
Tel: 417 822 161    W_BjGK7%WkvDRUcg%mkmb
Charita Most

Martina Soukupová, DiS.

vrchní sestra pro domácí hospicovou péči
Tel: 731 604 709    88EDZ.54%hHu_%enW7c-Tb2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Chrudim

Zuzana Soukupová

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 003 394    gnMk4Z2k-nxE6~l7VX~C.7j7crkmYZhaa8kmb
Charita Svitavy

Zuzana Soušková

projektový manažer Charity Česká Lípa
Tel: 487 829 881, 776 116 416    %hHC1~l7VX~mVca77bCkO1.7~bGkO1p
Charita Česká Lípa

Pavel Spáčil

údržbář
Tel: 733 742 066, 581 115 260   
Charita Prostějov

Zuzana Spálenková

pracovnice v sociálních službách - Terénní program
Charita České Budějovice