Adresář Charity ČR

Michaela Hlávková

vrchní sestra Domácí zdravotní péče Holice
Tel: 731 619 791    8ayk.9enW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p
Oblastní charita Pardubice

Bc. Irena Hloucalová

vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice
Tel: 737 612 248    4krxRW.d-npk2~l7VX~zZc9cT-uk87j7T-M
Charita Písek

Mgr. Jana Hloušková

sociální pracovnice
Tel: 733 741 051    3eBE99enW7c-T65j4mntZ1~fT-M
Oblastní charita Jičín

Lenka Hložková

vedoucí Střediska charitní pomoci Humpolec
Tel: 735 152 976, 569 333 679    _hzyTYUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Ludmila Hložková

pracovník v sociálních službách
Tel: 737 234 087   
Oblastní charita Hodonín

Bc. Martina Hluchníková

metodik a manažer kvality zdravotních služeb
Tel: 703 891 070, 599 508 505    88EDZ.543eHmY.~c-onjGKekaknFRW7%WkvDRW7r
Charita Ostrava

Věra Hniličková

Pracovnice veřejných toalet
Charita Šumperk

Ilona HNÍZDILOVÁ

vrchní sestra, CHOS
Tel: 732 638 771    YaBCQOQc-crDZ.2938Es-Z29g
Charita Kojetín

Iveta Hnízdilová

pracovník v sociálních službách
Tel: 776 628 852, 581 110 641    4orDRW.f4sqs2~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p
Charita Prostějov

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí útvaru sociálního začleňování
Tel: 731 625 873, 596 241 144    8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Diecézní charita ostravsko-opavská

Iveta Hofmanová

pracovník v sociálních službách Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 731 604 442    WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys
Charita Prachatice

Zdeněk Hochman

vedoucí zařízení, zástupce ředitele, pastorační asistent, nemocniční kaplan
Tel: 518 617 423, 608 351 744, 773 994 991    g_rxV92%--uwR.4WHdLt5f2938Es-Z29g
Charita Kyjov