Adresář Charity ČR

Ladislav Bien

technický pracovník, vedoucí Domova pokojného stáří sv. Kryštofa
Tel: 730 804 220    78qs9-5nT9vo4YUSbhkr1W77~bGk9W7r
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Markéta Drmotová, Ph.D.

koordinátor Tříkrálové sbírky, Adopce na dálku, PR
Tel: 734 769 713    _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Hana Ďuránová

vedoucí sestra Domácí zdravotní péče Letohrad
Tel: 731 402 338    YaBCO-9lVX~E5W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Bc. Petra Hubálková

pracovník tiskového oddělení,administrativní pracovník
Tel: 739 383 598    _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Mgr. Eva Ježková, DiS.

vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tel: 734 281 416    %8FjGKkgTaxhTZhaa8FhTj
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Markéta Jiroutová

vedoucí sestra Domácí zdravotní péče Choceň
Tel: 731 402 332    YaBCO1.gY.AjGKkgTaxhTZhaa8FhTj
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Mgr. Miroslava Kopecká

vedoucí Sociálně terapeutické dílny Miriam
Tel: 734 780 387    ZbyxaYUSbhkr1W77~bGk9W7r
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Lucie Kotyzová

projektová manažerka
Tel: 465 621 281, 739 341 933    _kBtV9jqVX~E5W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Andrea Krejčířová

vedoucí sestra Domácí zdravotní péče Česká Třebová a Ústí nad Orlicí
Tel: 731 402 330    YaBCOee6LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Veronika Kuklová, DiS.

vedoucí Sociální rehabilitace
Tel: 731 639 672    %km%Cee43dkmRb~lWlkmb
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Mgr. Jiřina Matějíčková

vedoucí Charitní pečovatelské služby Ústí nad Orlicí
Tel: 731 402 341    YaCCOee6LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Eva Pecháčková

mzdová účetní
Tel: 465 621 281, 603 500 827    0onh637%W-xy.Z4WHnBhY929WkvDRc29g
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Veronika Pešková

koordinátor Centra pomoci cizincům
Tel: 731 018 912    YbMs41~6LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Mgr. Michaela Pražáková

vedoucí Poradny pro pečující
Tel: 731 420 344    _.pE077aVX~E5W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Ústí nad Orlicí