Adresář Charity ČR

Mgr. Marek Adámek, DiS.

vedoucí
Tel: 599 526 906, 733 741 820    _hEkU.56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Mgr. Vladimíra Berousková

vedoucí
Tel: 733 676 601, 599 508 504    6kLC-~-6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Mgr. Taťána Boháčová

hlavní projektový manažer, koordinátor GDPR
Tel: 596 787 691, 731 678 821    a8Gk4Z28-anm5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Bc. Petr Burda

sociální pracovník
Tel: 734 435 206    _.GBO0kjZ8m%C~il~8IkO1.7~bGkO1p
Charita Ostrava

Bc. Veronika Curylová

vedoucí střediska
Tel: 731 131 951    28oBZ3b6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Mgr. Jindřich Čáp

vedoucí
Tel: 737 553 169, 599 526 912, 599 526 006    WeMlVd56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Ing. Jaroslav Doležel

vedoucí
Tel: 596 236 411, 733 741 551    c8pvRf4WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M
Charita Ostrava

Mgr. Klára Fajkusová

sociální pracovník
Tel: 731 625 767    6enBRW-75dHC5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Anna Filová

asistentka ředitele
Tel: 596 621 094, 731 625 789    %.xBVd5j48GjGKekaknFRW7%WkvDRW7r
Charita Ostrava

Danuše Hanáková

koordinátorka střediska
Tel: 737 610 758   
Charita Ostrava

Bc. Martina Hluchníková

metodik a manažer kvality zdravotních služeb
Tel: 703 891 070, 599 508 505    88EDZ.543eHmY.~c-onjGKekaknFRW7%WkvDRW7r
Charita Ostrava

Bc. Eliška Horňáková

vedoucí
Tel: 731 534 061, 553 034 170    7npsVYUS-lGBRf54YanBZd54Ys
Charita Ostrava

Jiří Hořínek

vedoucí
Tel: 599 527 250, 732 632 318    88ty434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M
Charita Ostrava

Milan Hudec, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 672 207    8byk4W.mZ.pjGKekaknFRW7%WkvDRW7r
Charita Ostrava