Adresář Charity ČR

Bc. Michaela BLAHOVÁ

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 734 435 386    8bprR3b7T9ykY~l7VX~J27d4YanBZd54Ys
Charita Zlín

Mgr. Eva DANIELOVÁ

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 605 234 965    0onhUZda0eBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p
Charita Zlín

Mgr. Eva DANIELOVÁ

pastorační asistentka
Tel: 605 234 965    _8FD5b5907c-b-~fT-uk87j7T-M
Charita Zlín

Mgr. Pavel HANKE

sociální pracovník
Tel: 739 245 974    _8Io2W.79drjGKpd4gkmYZhaa8kmb
Charita Zlín

Mgr. Soňa JAROŠOVÁ

vedoucí služby
Tel: 737 203 357    %hAkO85j-lBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p
Charita Zlín

Luboš KLOBUŠICKÝ

vedoucí ekonomického střediska
Tel: 731 681 100    0dBjGKpd4gkmYZhaa8kmb
Charita Zlín

Bc. Marta KUBÁŇOVÁ

sociální pracovnice
Tel: 603 579 135    88EDRWamX8Ay.Z4WHsys4W7%WkvDRW7r
Charita Zlín

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel: 603 491 601, 577 224 050    _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys
Charita Zlín

Vlastimil VAJĎÁK

ředitel
Tel: 577 224 050, 603 443 167    ~.qs-3b6LTMvZ.2938Es-Z29g
Charita Zlín

Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ

vedoucí služby
Tel: 737 736 154, 731 459 168    g_rx1Z2n7-xy.Z4WHsys4W7%WkvDRW7r
Charita Zlín