Adresář Charity ČR

Ing. Martin Damborský

asistent ředitele, personalista
Tel: 583 412 587, 736 509 477    _.EC5.5d9bm%C1.7~bGkbZ6j0akmb
Charita Zábřeh

Anna Drlíková

mzdová účetní
Tel: 583 412 587, 736 522 887    8sqIQOQ938Es-Zp7XkrrO1p
Charita Zábřeh

Bc. Jana Gieselová

Sociální pracovník Občanské poradny
Tel: 721 085 919    _hEkU.56LTprRb~lWsnl83.4Ys
Charita Zábřeh

Bc. Lucie Habichová

Sociální pracovník Osobní asistence a odlehčovacích služeb
Tel: 736 509 478   
Charita Zábřeh

Tomáš Hampl

vedoucí technického úseku
Tel: 583 412 587, 736 509 434    a.pr477cf5HCV94WH-uk87j7g8oBV629g
Charita Zábřeh

Helena Hamplová

účetní
Tel: 583 412 587, 736 522 887    b-rD474WH-uk87j7g8oBV629g
Charita Zábřeh

Mgr. Monika Hanušová, Dis.

pracovník sociálních služeb
Tel: 737 439 217    _hEkU.56LTprRb~lWsnl83.4Ys
Charita Zábřeh

Zdenka Hrubá, DiS.

koordinátorka sociálních projektů
Tel: 583 412 587, 734 435 080    g_rx1Z2%~nokQOQrW9EoYW7%WkvDRW7r
Charita Zábřeh

Mgr. Daniela Chrobáková, DiS.

vedoucí denního stacionáře Domovinka
Tel: 583 414 622, 736 509 438    Zhzy.7dcW7c-T65j4mnJR0h_35pJ
Charita Zábřeh

Marie Jašková

staniční sestra, středisko Postřelmov
Tel: 736 509 458   
Charita Zábřeh

Mgr. Veronika Kakrdová, Bc.

sociální pracovnice pečovatelské služby
Tel: 734 435 373   
Charita Zábřeh

Bc. Jiří Karger

jednatel REPARTO Zábřeh, s. r. o.
Tel: 736 509 430    5.qxRd9dVX~BV%5jahkmb
Charita Zábřeh

Veronika Karnová, DiS.

sociální pracovnice CHPS
Tel: 583 412 587, 736 509 451    %hpz8Z74YaCCQOQ938Es-Zp7XkrrO1p
Charita Zábřeh

Mgr. Marcela Klimková

Manažer odbytu a zakázek REPARTO Zábřeh, s. r. o.
Charita Zábřeh

Jana Koberová, DiS.

vedoucí denního stacionáře Okýnko
Tel: 588 881 974, 736 509 466    58AkO9e80kBFRYUSg8oBV62938Es-Z29g
Charita Zábřeh

Miluše Kobzová

vedoucí recepce
Tel: 583 412 587, 739 246 015    _hqk-3bfW7c-T65j4mnJR0h_35pJ
Charita Zábřeh

Bc. Vít Kolčava

ekonom
Tel: 583 412 587, 736 509 405    0dBx5_4WH-uk87j7g8oBV629g
Charita Zábřeh

Miloslava Kolegarová, DiS.

Vedoucí Oázy - centra denních služeb
Tel: 736 509 464    -8MkQOQ938Es-Zp7XkrrO1p
Charita Zábřeh