Adresář Charity ČR

Mgr. Dana Axmannová, DiS.

vedoucí střediska Šternberk, metodik služeb sociální prevence
Tel: 724 732 839    Z8AkOZneWgAy.Z4WHlGo8.6_~dkmYZhaa8kmb
Charita Šternberk

Martina Balounová

vrchní sestra střediska Litovel
Charita Šternberk

Veronika Czeferová

pracovník v sociálních službách
Tel: 733 755 864   
Charita Šternberk

Jana Červinková

všeobecná sestra
Tel: 608 720 861   
Charita Šternberk

Jarmila Dospivová

animátorka Mateřského centra Rybička
Tel: 739 246 016   
Charita Šternberk

Gabriela Dudíková

všeobecná sestra - DPP
Charita Šternberk

Hana Gajdošíková

pracovník v sociálních službách
Tel: 608 719 429   
Charita Šternberk

David Geisler

pracovník v sociálních službách
Tel: 730 585 752    Z8IsUW__4lyo8YUS%mrB409j65prRb~lW5pJ
Charita Šternberk

Jana Hamplová

pracovník v sociálních službách
Tel: 604 206 730    58AkO65e_eBFRYUS%mrB409j65prRb~lW5pJ
Charita Šternberk

Matěj Hendrych

pracovník v sociálních službách
Tel: 739 500 406    88Go0W._9_EIT64WHlGo8.6_~dkmYZhaa8kmb
Charita Šternberk

Pavlína Hrdličková

všeobecná sestra
Tel: 735 724 768   
Charita Šternberk

Martin Huličný

technický pracovník
Tel: 733 755 862    88EDZ.2%bevm4i4WHlGo8.6_~dkmYZhaa8kmb
Charita Šternberk

Mgr. Marie Hýžová, DiS.

vedoucí sociální služby, sociální pracovník
Tel: 739 500 404    88EsVW.qghIkQOQka.ExS3hcT-uk87j7T-M
Charita Šternberk

Bc. Alena Charouzová

vedoucí střediska Uničov
Charita Šternberk

Simona Indráková

pracovník v sociálních službách
Charita Šternberk

Bc. Pavla Jarošová

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 731 391 922    _8IvRW%7~hFy.Z4WHlGo8.6_~dkmYZhaa8kmb
Charita Šternberk