Náboženské památky Dolních Kounic

Centrum pro cizince Brno Vás dne 28. 9. 2013 srdečně zve na na exkurzi do malebného městečka Dolní Kounice. Zde si budete moci prohlédnout zříceniny středověkého kláštera Rosa coeli založeného v roce 1181 moravským velmožem Vilémem a Židovský hřbitov z roku 1680.

Sraz se uskuteční před hlavním nádražím v 9.30 hod nebo na autobusové zastávce Modříce, smyčka v 10.15 hod. Vstup do jednotlivých objektů je hrazen Jihomoravským regionálním centrem na podporu integraci cizinců. Cestovné si hradí každý účastník exkurze sám. Všichni jste srdečně vítáni. Další informace naleznete v pozvánce.