Jak na životopis 8

Postupujeme dále v našem seriálu o životopisu. Psali jsme o tom, jak se vůbec vybavit a připravit, než životopis začneme psát. Dále jsme psali jak zpracovat hlavičku životopisu a kategorii vzdělání. Tentokrát se zaměříme na to, co bývá v životopisu považováno za kategorii nejdůležitější, a sice údaje k pracovním zkušenostem.

Způsobů, jak zpracovat do životopisu své pracovní zkušenosti, je několik. Zde hodně záleží na tom, jakou formu zpracování životopisu si vyberete. Vždy můžete různě kombinovat a v případě, že dodržíte základní zásady, tak Vám může napomoci i vlastní kreativita. Základní zásady zpracování životopisu jen heslovitě zopakujeme: stručně a výstižně, jasně a přehledně, bez chyb, relevantní informace, souhlasit (být ztotožnění) s textem.

 

Pracovní zkušenosti:Kategorii pracovní zkušenosti můžete zpracovat s ohledem na tři možné formy zpracování celého

životopisu. Jedná se o:

  1. strukturovanou formu (někdy nazývanou jako „chronologická“),
  2. zkušenostní a
  3. strukturo – zkušenostní (někdy nazývanou jako „chrono – zkušenostní“). V tomto díle se

zaměříme na příklad formy strukturované. Ukázka zpracované kategorie pracovních zkušeností ve strukturovaném životopise:

Všimněte si, že údaje (opět jako u vzdělání) píšeme tak, že Vaše poslední zaměstnání se uvádí jako první. Máme za to, že není nutné rozepisovat přesně měsíce nástupu a ukončení pracovního poměru. Smysl to má asi jen v případě aktuálního a minulého roku, čili nyní 2013 a 2012. Údaj je v tomto případě důležitý hlavně pro mzdovou účtárnu. Ty údaje, které nejvíce korespondují s požadavky v inzerátu, na který reagujete, můžete zvýraznit. Ve výše uvedeném případě se paní může hlásit např. na další pozici vedoucí prodejny. Nerezignujte na rozepisování činností! Teprve konkrétní činnosti na jednotlivých pozicích Vás mohou činit v očích čtenáře zajímavým kandidátem na volné pracovní místo, nikoliv jen názvy pozic. Praxe nám snad přinesla jen některé výjimky tohoto tvrzení. Můžete být například zdravotní sestra na zubním oddělení, která se hlásí na zdravotní sestru jiného zubního oddělení. Zde předpokládáte, že zaměstnavatel (paní doktorka) prostě ví, co její zdravotní sestra vykonávala a vykonávat bude. I za takových okolností nepřehlížejte případné zadání v inzerátu a zavzpomínejte, zda se nějaká činnost, kterou jste vykonávala na minulém pracovišti, nevymykala běžným či rutinním povinnostem zdravotní sestry a případně takovou činnost uveďte. A co třeba skladník? Máte za to, že každý přece ví, co skladník dělá? Tak to je omyl. Můžete vykonávat činnosti na škále práce s počítačem až po manipulaci s břemeny (za pomocí vysokozdvižného vozíku nebo ručně). Jistě by Vás napadlo i více příkladů.

Rychlé rady a tipy pro zpracování kategorie pracovní zkušenosti:

        • Máte další kvalifikaci, která se neváže na Vaše uvedené pozice? Zpracujte si kategorii s názvem další pracovní zkušenosti nebo další kvalifikace. Takto postupujte zejména za toho předpokladu, že tato kvalifikace je vhodná na konkrétní pozici, na kterou se hlásíte.
        • Sebevědomá písemná prezentace a rozepsané pracovní činnosti v životopise Vám pomohou při přípravě na pohovor. Když informace o sobě naopak přeženete, tak to může způsobit pro Vás nepříjemné a pro zaměstnavatele komické situace. V jednom vtipu se při pohovoru zaměstnavatel ptá na zkušenosti s úklidovými pracemi: „…a co jste vlastně tou pozicí úprav podlahových krytin vlastně myslel?“
        • Pamatujte na to, že neexistuje povinnost uvádět nebo neuvádět určité údaje v životopise. Nikdo Vás nenutí tedy uvádět např. deset let starou roční zkušenost s úklidem kanceláří v případě, že se právě hlásíte na některou z administrativních pozic.
        • Uvádějte úplný název společnosti a místo (obec), kde jste pracovali.
        • Nemusíte uvádět název pozice tak, jak jste ho měli v pracovní smlouvě. Můžete si vymyslet vlastní název pozice (srozumitelný, představitelný a odpovídající vykonávaným činnostem).
        • Nijak Vám nemůže pomoci, ba naopak, když budete uvádět tříletou zkušenost evidence na úřadu práce. Navíc to ani není pracovní zkušenost. • Máte příliš dlouhou praxi nebo naopak příliš krátkou? Máte velké časové přetržky v jednotlivých zaměstnáních? Strukturovaná forma pak není vhodná. Najděte si informace ke zpracování životopisu polo – zkušenostního nebo zkušenostního, případně si počkejte na další vydání našeho CELSUZ-INu.
        • Dejte svůj text s Vašimi pracovními zkušenostmi někomu přečíst a zeptejte se na názor.

Přejeme Vám hodně zdaru, trpělivosti a trefných formulací při zpracování této kategorie!

 

Libor Třeška