Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba

Článeček z bulletinu Celsuz-in vám přináší informace o možnosti dobrovolnictví v zahraničí prostřednictvím programu Evropská dobrovolná služba (EVS).

V tomto článku bych rád navázal na článek z předminulého vydání, ve kterém jsme informovali o možnostech získávání pracovních návyků pro dlouhodobě nezaměstnané. Dalším způsobem, jak zvýšit šanci na nové zaměstnání je dobrovolnictví v zahraničí.

Evropská dobrovolná služba (EVS) je program Evropské unie zaměřený na mladé od 18 do 30, kteří chtějí získat pracovní zkušenosti v zahraničí a rozšířit si své jazykové znalosti ještě před nástupem do zaměstnání.

Dobrovolníci nejčastěji nacházejí uplatnění v neziskových nebo státních organizacích zaměřených na kulturu a sport, ochranu životního prostředí, vzdělání, děti a mládež, atd. Uchazeč by měl ovládat na mírně pokročilé úrovni úřední jazyk daného státu nebo angličtinu, němčinu či francouzštinu.

EVS probíhá na celém území Evropské unie a na území dalších partnerských států (Island, Norsko, Rusko, Turecko a Lichtenštejnsko). EVS spolupracuje i s dalšími zeměmi ve východní Evropě, Jižní Americe, Karibiku a Pacifiku, Asii i Africe. Dobrovolníci mohou v zahraničí strávit od 2 do 12 měsíců.

Pokud je uchazeč o dobrovolnictví vybrán, bude mu proplaceno 90 % nákladů na cestování do vybrané země a zpět domů, případně víza a očkování před odjezdem do zahraničí. Dále je mu hrazeno ubytování, stravování, pojištění a kapesné po celou dobu pobytu.

Během pobytu v zahraničí nemá dobrovolník status studenta, nepobírá tedy v České republice žádné sociální dávky (např. přídavek na dítě, sirotčí důchod). Stát za něj neplatí zdravotní a sociální pojištění, musí se proto na příslušných úřadech odhlásit (v případě pobytu v zahraničí delšího než 6 měsíců), nebo si pojištění platit.

Diecézní charita Brno může pouze přijímat dobrovolníky ze zahraničí. Nejbližší charitní organizací, která může posílat dobrovolníky do ciziny, je Diecézní katolická charita Hradec Králové. Jednou z brněnských organizací, které mají zkušenosti s vysíláním dobrovolníků na EVS, je Dobrovolnické centrum 67 v Lužánkách.

Petr Kubička

dobrovolník DCHB

2