Důchodový systém ČR II.

Důchodový systém ČR II.

V minulém čísle jsem ve stručnosti popsal důchodový systém v ČR, dnes se budeme věnovat druhému pilíři zvanému kapitálový. Proč druhému a ne logicky prvnímu? Druhý pilíř má totiž jedno omezení, které by v příštím čísle již nemuselo být aktuální, proto dnes „přeskočíme“ na pilíř druhý.1

Jak již bylo řečeno dříve, druhý pilíř vzbuzuje nejvíce emocí – na jedné straně má zachránit důchodový systém, který není v aktuální podobě dále udržitelný, na druhé straně mu je vytýkáno, že tato záchrana znamená částečné zprivatizování důchodového systému a v budoucnu by mohlo naopak dojít ke snižování vyplácených důchodů díky tomu, že stát by neměl přímou kontrolu nad výplatou části důchodu a nejsilnější opoziční strana ho hodlá zrušit.2 Bohužel v našem krátkém článku můžu popsat pouze základní body pilíře, pro bližší informace využijte odkazů na konci článku.

Kdo a za jakých podmínek smí II. pilíř využívat? Nejprve je nutné říci, že v aktuálně nastavených pravidlech není druhý pilíř povinný. Pokud se jej ovšem rozhodnete využívat, není cesty zpět – musíte do něj přispívat až do své penze. Do druhého pilíře smějí vstoupit osoby do 35 let věku. Výjimkou je první půlrok fungování pilíře, tedy 1. 1. 2013 – 30.6. 2013, kdy do něj mohou vstoupit i osoby starší. Nezaměstnané osoby do druhého pilíře vstoupit mohou až po najití zaměstnání, osoby nad 35 opět získají 6 měsíců na rozhodnutí, jestli do něj vstoupit chtějí. Pokud je Vám tedy například 38 let, získáte práci k 1. 10. 2013, máte čas do 31. 3. 2014 se rozhodnout, jestli do druhého pilíře vstoupit chcete, nebo nechcete. Při výpadku příjmů (ztráta zaměstnání, rodičovská dovolená, nemoc…) se Vám úměrně sníží nebo pozastaví odvody do druhého pilíře.

A jak druhý pilíř funguje? Druhý pilíř spravují státem licencované soukromé společnosti - aktuálně jich je do desíti. Poradce, který Vám produkt nabízí, musí být registrovaný u České národní banky3 jako tzv. vázaný zástupce pro oblast důchodových produktů. Poradce Vám dle zákona musí sdělit všechny nejdůležitější informace, k nimž patří informace o důchodovém systému, poplatcích, ochrana majetku, varianty spoření, návrh smlouvy atd. Podklady Vám musí předat písemně. Jestliže se rozhodnete do pilíře vstoupit, dostanete potvrzení nejprve od penzijní společnosti, poté dva dopisy od úřadu nazvaného Centrální registr smluv, poslední opět od penzijní společnosti.

Po uzavření smlouvy a obdržení všech čtyř dopisů musíte svému zaměstnavateli nahlásit účast na druhém pilíři.4 Pilíř podléhá nahlášení kvůli své důležité vlastnosti – při vstupu do druhé pilíře Vám zaměstnavatel musí přeskupit povinné pojistné na důchodové pojištění tak, že budete odvádět 25% namísto 28% z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) do prvního pilíře, k „ušetřeným“ 3% se přidají ještě 2% z vyměřovacího základu a těchto 5% (3+2) se bude zhodnocovat u vybrané spořící společnosti ve druhém pilíři. Právě zde dochází dle kritiků druhého pilíře k faktické privatizaci penzijního systému – část peněz (ony tři procenta) přestává spravovat stát a Vaše finance putují ke zhodnocování do soukromých společností.

Aktuálně využívá možnosti druhého pilíře poměrně málo spořitelů, jedná se o přibližně 22 tisíc obyvatel ČR, podle odhadu spořících institucí bude ke konci června 2013 na půl milionů účastníků spoření v druhém pilíři.

Protože máme velmi omezený prostor, uvedu další charakteristiky druhého pilíře již pouze v bodech:

  • Spoření v druhém pilíři nepodléhá exekuci, exekutor tedy nesmí zabavit průběžně spořené finance. Výplata dávek z druhého pilíře již ovšem exekucí podléhá. Jinými slovy - dokud spoříte, „jste v klidu“, namísto pravidelného příjmu v době důchodu může být Váš příjem o přiměřenou částku krácený.
  • Jednou za pět let je možné změnit penzijní společnost zdarma, při dřívějším přechodu smí požadovat společnost (maximálně) 800 Kč. Poplatek může také vyžadovat v případě, kdy chcete měnit investiční strategii (konzervativní, vyvážená, dynamická), o které jsme si psali v minulém článku.
  • Provize za uzavření smlouvy nesmí překročit 3,5% z průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího roku. Aktuálně si tedy společnost nesmí inkasovat při uzavření smlouvy více než 854 Kč. Tyto částky představují pouhý zlomek sumy, kterou byste platili v případě, kdybyste uzavřeli stejný produkt mimo druhý pilíř.
  • Výnos v pilíři není garantovaný! Může se tedy stát, že budete mít v některých obdobích na spořicím účtu k druhému pilíři méně financí, než kdybyste dávali stejnou částku doma do slamníku. Doporučuji proto sledovat „výkonnost“ jednotlivých společností a v případě dlouhodobě nevyhovujících výsledků přejít k jiné. Výnosy samozřejmě závisí také na zvoleném portfoliu a strategii – např. akcie mají vyšší míru zisku v delším časovém úseku, ale mohou se u nich projevovat vyšší výkyvy.
  • Společnosti nemusí investovat Vaše prostředky jen v ČR, investice mohou být celosvětové, z čehož opět vyplývají výhody (větší paleta investic, rozložení rizika do více produktů, jistější zisk…) i nevýhody (vyšší míra rizika v některých produktech…).
  • Společnosti v II. pilíři nejsou chráněny (alespoň prozatím) proti bankrotu. Předpokládá se, že by v případě potíží převzala správu Vašich peněz jiná společnost, podobně jako tomu bez problémů bylo v III. pilíři.
  • Čerpat peníze z druhého pilíře smíte až v době, kdy máte nárok na starobní důchod.
  • Můžete si zvolit, zda chcete vyplácet peníze doživotní rentou, nebo rentou vyplácenou 20 let.
  • Peníze v druhém pilíři podléhají dědickému řízení v případě, kdy stále docházelo ke spoření. V případě, kdy jsou již peníze z druhého pilíře vypláceny (spořící byl v době úmrtí v důchodovém věku), podléhá dědickému řízení zbytek peněz ve dvacetileté variantě vyplácení, v doživotní rentě nikoliv.

Druhý pilíř – spása nebo past? Obávám se, že si budete muset odpovědět sami. Pokud jste starší ročník (věk 50+), pak bych se být Vámi vůbec druhým pilířem netrápil. Pokud jste mladší, splňujete podmínky vstupu a víte, že potřebujete peníze „ulívat“, abyste je neutratili za zbytnosti, nebo je chcete investovat za výhodných vstupních podmínek, stojí druhý pilíř za úvahu. Ovšem bez ohledu na věk vždy platí - jestliže dokážete peníze vkládané do druhého pilíře zhodnotit lépe, např. skrze jiné finanční tržní nástroje, které nemají taková omezení a u kterých nehrozí, že budou zpět znárodněny, pak vezměte svoji budoucnost do vlastních rukou a nespoléhejte se na stát.

Máte pocit, že informací je příliš mnoho a nevyznáte se v nich? Pokud máte zájem o nějaké konkrétní vysvětlení, máte připomínku k článku, nebo jakýkoliv dotaz, neváhejte se ozvat na radek.vanicek@charita.cz.

Přeji Vám mnoho úspěchů a chladnou hlavu při volbě, zda se budete či nebudete účastnit druhého pilíře.

Radek Vaníček

 

[1] Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tzv. Manuál důchodové reformy. Na manuál se můžete podívat a stáhnout zde - http://i.iinfo.cz/files/podnikatel/377/manual-k-duchodove-reforme-1.pdf

[2] Více argumentů z pera opoziční ČSSD např. zde - http://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/cssd-druhy-duchodovy-pilir-zrusime/

[3] Ověřit, zda je poradce registrovaný můžete zde - https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND_RESPONSE

[4] Ideálně písemně, vzorový formulář je např. zde - http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5544_1.pdf