Asistent sociální péče

Asistent sociální péče

Nově byl podle zákona o sociálních službách zaveden institut "asistent sociální péče". Pokud vás zajímá více informací, přečtěte si náš článeček z bulletinu Celsuz-in.

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách. Poskytuje se osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Je určen na úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením poskytována rodinným příslušníkem, osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Nově byl zaveden institut tzv. ASISTENTA SOCIÁLNÍ PÉČE.

Podmínky:

Výhody:

Milena Hrdličková