Logo OPZ barevné

Služby dluhového poradenství jsou zajištěny z prostředků Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu „Dluhové poradenství – CELSUZ“, reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007768.

Dluhové poradenství

Dluhové poradenství je poskytováno dluhovými poradkyněmi ve spolupráci s právním poradcem v prostorách poradny na adrese Ponávka 2. Po domluvě lze poradenství poskytnou také v domácím prostředí klienta.

Nabízíme následující služby:

  • zmapování dluhové situace (pomoc se zjišťováním stavu dluhů), sestavení domácího rozpočtu,
  • zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory a následná podpora při komunikaci s nimi,
  • doprovody na úřady, soudy a další instituce,
  • konzultace možných způsobu splácení dluhů – nastavení splátkových kalendářů,
  • bezplatné akreditované služby v oblasti oddlužení (sepis a podání insolvenčního návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení),
  • právní pomoc při vyhotovení a sepsání odporu proti platebnímu rozkazu, návrhu na zastavení exekuce, návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu, vylučovací žaloby apod.,
  • další právní pomoc v oblasti dluhové problematiky (orientace v otázkách spojených s exekucí majetku, výklad insolvenčního zákona, apod.),
  • odborné sociální poradenství (pomoc s hledáním zaměstnání, prevence ztráty bydlení atd.).

Dluhové poradenství je poskytováno ZDARMA.

Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny v městě Brně s ohledem na prevenci sociálního vyloučení a zvyšování finanční gramotnosti. Součástí projektu je tvorba metodik a standardů, které zvyšují kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb.

Služba je poskytována pouze po předchozím objednání.

Kontakty:

Bc. Jan Dvořáček – koordinátor projektu a dluhový poradce

Email:    58AhUfejW-ruQOQ8~gBhT65j4mnhTj

Telefon:  736 523 685 (i SMS)

 

Mgr. Eva Psutková, DiS. – dluhová poradkyně

Email:     0onh6ckl6hIkQOQ8~gBhT65j4mnhTj

Telefon:  731 128 169 (i SMS)

 

Mgr. Vladimíra Šťastná –dluhová poradkyně

Email:     cennZ_~jW5FDRcjfW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Telefon:  739 389 214 (i SMS)

 

Pokud se nemůžete dovolat, zkuste to prosím později, právě zřejmě jednáme s jiným klientem.

Adresa: Ponávka 2, Brno 602 00 (vedle Úrazové nemocnice)